Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh

18/12/2010 // No Comment // Views: 336 views // Categories: Video // Tags: .


Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

Tập 8:

YouTube Preview Image

Tập Cuối: Ban Biên Tập kính chúc Quý vị thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển.

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Nhật Bản: Hàng Trăm Tăng Ni Phật tử Hàn Quốc Lắng Lòng Nghe Đức Dalai Lama Thuyết Giảng
  2. Tổ Sư Minh Đăng Quang
  3. Pháp Môn Niệm Phật

Nơi chia sẻ của bạn: