Chùm Ảnh Thuyết Giảng Kinh Pháp Của Đức Pháp Chủ Tại Tịnh Xá Trung Tâm

01/04/2011 // No Comment // Views: 148 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Sáng nay 29/02 âm lịch (01/04/2011), Đức Pháp chủ đã có một thời thuyết giảng kinh pháp tại giảng đường Minh Đăng Quang của Tịnh Xá Trung Tâm. Thành viên Ban Biên Tập đã ghi nhận được một số hình ảnh của buổi thuyết giảng sáng nay của đức Pháp chủ, để gởi đến toàn thể Quý đọc giả gần xa, cùng nắm bắt thông tin những hoạt động hoằng pháp của Ngài tại Việt Nam.

Hình ảnh Thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. SC. Hương Nhũ Thuyết Pháp tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM
  2. HT Giác Toàn Giảng Pháp tại Chùa Lý Quốc Sư
  3. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  4. Nhật Bản: Hàng Trăm Tăng Ni Phật tử Hàn Quốc Lắng Lòng Nghe Đức Dalai Lama Thuyết Giảng
  5. Pháp Chánh Niệm khi Đi Đứng hay Kinh Khất Thực Thanh Tịnh

Phản hồi - Ý kiến