PA: Trang Nghiêm Tịnh Độ

14/04/2011 // No Comment // Views: 25 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Trích ”Đường Xưa Mây Trắng”
  2. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền
  3. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  4. Pháp Âm: Bốn Đức Tính Cao Quý
  5. Phim PG: Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng

Phản hồi - Ý kiến