Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Giác Chân

04/05/2011 // No Comment // Views: 32 views // Categories: Chư đệ Tử, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Cố hòa thượng Thích Giác Chân, nguyên viện chủ tịnh xá VẠN ĐỨC tại thành phố SAN DIEGO, tiểu bang CALIFORNIA, HOA KỲ; nguyên là bậc Giáo phẩm của Giáo Hội Tăng-già Khất Sĩ Thế Giới tại Mỹ, một bậc thầy của những Phật tử tại Việt Nam và Mỹ, đã ra đi! Sự ra đi của ngài như một cánh chim bay qua bầu trời, cánh chim bay khuất mà người ở lại còn trông theo…

Cố Hòa thượng có thế danh là Trần Thanh Sơn. Ngài sinh năm 1942, nguyên quán tại Cà Mau, xứ sở tận cùng của miền Nam nước Việt. Là người con cả, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân có 7 anh em, năm 19 tuổi, duyên lành đời quá khứ tạo gây đã sớm đưa ngài lên đường giải thoát: ngài đã xuất gia trong Giáo pháp Khất Sĩ do đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, với bổn sư là đức Thầy Giác Chánh. Đến khoảng năm 1980, ứng theo lòng người, ngài đã đến Mỹ lập tịnh xá hành đạo. Đó là tịnh xá Vạn Đức, nơi vun trồng muôn ngàn đức hạnh lành cho mọi người con Phật…

Hơn 30 năm đã trôi qua, lần đầu tiên ngài về lại Việt Nam là cách đây khoảng 3 tuần, không phải để du lịch hay thăm viếng, mà là để chữa thân bệnh: ngài đã bị ung thư vào giai đoạn cuối. Nền y học tiên tiến của Mỹ đã bó tay trước bệnh trạng của ngài, do vậy ngài đã tìm về với nền Đông y cổ truyền của Việt Nam… Phước duyên là nhựa sống của sinh mạng, khi nhựa sống đã cạn thì sinh mạng sẽ đổi thay…

Hoa nở rồi hoa tàn, trăng tròn rồi trăng khuyết, bèo hợp rồi tan, vạn vật sanh sanh diệt diệt luân lưu biến đổi không ngừng… Thế mới hay vô thường là lẽ thường của cuộc sống! Dòng nước chảy xuôi, cũng như thế, hòa thượng Giác Chân đã từng mang y bát khất sĩ du phương qua nước Mỹ và rồi ra đi mãi mãi… Sự hiện hữu của ngài đã từng là những bài học vô ngôn cho hàng Phật tử thuần thành, để hôm nay còn in dấu không phai nhòa trong tấm lòng của những người mộ đạo về một nhà sư khả kính…

Kính thưa quý vị!

Ngày 29 tháng 3 năm Tân Mão, nhằm ngày 1 tháng 5 năm 2011, tại tịnh xá NGỌC THIỀN – ĐÀ LẠT, hòa thượng Giác Chân đã xả báo thân ra đi. Ngài đã xả báo thân như vất bỏ một chiếc xe cũ kỹ đã xài 70 năm, cũng chính là xả ly Ta-bà để theo chân chư Phật! Vâng! Trong những giờ phút cuối cùng chính ngài đã từng nói như thế với các đệ tử thân tín. Ngài đã dâng hiến trọn đời mình cho Phật Pháp Tăng tam bảo, và ngài đã vẫn giữ trọn được chí nguyện cao thượng đó cho đến lúc cuối cùng!

70 năm trụ thế, 51 năm xuất gia trong Giáo pháp Khất Sĩ, 40 năm Hạ lạp, hơn 30 năm hoằng pháp nơi nước Mỹ đứng đầu thế giới về nhiều mặt… là những sự kiện đánh dấu một đời vì đạo của cố hòa thượng Giác Chân. Nhìn cuộc đời đã qua của ngài bỗng nhiên ta không tránh khỏi tự hỏi lòng: ai là người đã tiếp bước theo những dấu chân khất sĩ đại hùng đại lực? Ai là người đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo? Ai là người đã gieo vào ruộng tâm thức của chúng sanh những hạt giống Bồ-đề cao thượng?… Ta tự hỏi để rồi tự nhắc nhở chính mình… Trong giờ phút thiêng liêng này, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đang hiện diện đều đồng nghiêng mình cảm niệm công đức của cố Hòa thượng!

Có những phút làm nên lịch sử,

Có cái chết hóa thành bất tử,

Có những lời hơn mọi lời ca,

Có những người như chân lý sinh ra…

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ tiếp dẫn giác linh cố Hòa thượng vãng sanh thượng phẩm. Đồng ngưỡng nguyện giác linh cố Hòa thượng thùy từ chứng giám: đây, là tấm lòng của người ở lại tiễn kẻ ra đi…

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

Bài viết khác:

  1. Tiểu Sử của Hòa Thượng Thích Giác Thường
  2. Tiểu Sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Bạch – Đệ Nhị Giáo Đoàn V
  3. Thượng Tọa Thích Chân Tính Viếng An Sức Khỏe Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên
  4. Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  5. Thông Báo: Hòa Thượng Thích Giác Chân Đã Viên Tịch

Phản hồi - Ý kiến