Phim: Chuyện Tích Phật

25/06/2011 // No Comment // Views: 76 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

……$$$……

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  2. Phim: Hoan Hỷ Bồ Tát
  3. Phim PG: Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng
  4. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  5. Phim: Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ

Phản hồi - Ý kiến