TV Minh Đăng Quang Houston – Lễ Chiêm Bái Phật Ngọc – Hoa Kỳ

01/07/2011 // No Comment // Views: 94 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

…….$$$……

Phóng sự công tác chuẩn bị cho buổi lễ:

YouTube Preview Image

………..

Buổi lễ chính thức cử hành:

1) YouTube Preview Image

2) YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  2. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  3. Tổ Sư Minh Đăng Quang
  4. Phóng sự: Sự Ra Đời Của Đức Phật
  5. PA: Tùy Duyên Niệm Phật

Phản hồi - Ý kiến