Chùm ảnh: Lễ tưởng niệm lần thứ 40 – Đức Thầy Giác An

20/08/2011 // No Comment // Views: 152 views // Categories: Giáo Đoàn III KS, Tin Tức, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Ban Biên Tập tinhxangocminh.net xin giới thiệu chùm ảnh Lễ tưởng niệm lần thứ 40 của Đức Thầy Giác An- Vị khai sáng Giáo đoàn III Khất Sĩ. Được HT. Thích Giác Dũng- Trưởng Giáo đoàn III (đời thứ 4) hướng dẫn chư Tăng- Ni làm lễ tưởng niệm sau khi Đại lễ Vu lan Bồn- Tự tứ Tăng kết thúc.

Tiểu sử của Đức Thầy tại đây: http://www.tinhxangocminh.net/2010/12/18/tieu-su-truong-lao-giac-an-%E2%80%93-truong-giao-doan-iii-1901-1971/

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP


Bài viết khác:

  1. Giáo đoàn III Khất sĩ tổ chức trì bình khất thực- nhân tưởng niệm lần thứ 40 Đức Thầy Giác An viên tịch
  2. Tịnh Xá Ngọc Đà Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Đức Thích Giác Quy – Đà Lạt
  3. Giáo Đoàn III Khất Sĩ Tưởng Niệm Tuần Chung Thất của Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  4. Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  5. Chương Trình Tưởng Niệm Tuần Chung Thất Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng

Nơi chia sẻ của bạn: