Bóng y vàng còn mãi trong tôi

25/09/2011 // No Comment // Views: 242 views // Categories: Tùy Bút KS, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Hình ảnh đầy ấn tượng ấy cứ xuất hiện trong tôi mãi. Nó cứ gợi lên một niềm tin vững chắc về con đường tôi đi, ấy là con đường tu. Con đường mà người đời cứ gọi là đi ngược đời.

Ảnh: Đức HT Trưởng đoàn III trong chuyến hành đạo

Chiếc y vàng, vật bất ly thân của người xuất gia, một hình ảnh vô cùng thiêng liêng cao quý. Tôi đã quá nhiều lần rung động và cảm nhận được, dù bao nhiêu lần nhìn thấy, mà lần nào tôi cũng xúc động vô biên. Cả đại chúng Khất Sĩ khoác trên mình chiếc y phước điền, chiếc y giải thoát, từng bước từng bước, nhẹ nhàng an nhiên xếp thành hàng một đi vào chánh điện. Một màu vàng rực rỡ, uy nghi, một màu vàng giải thoát, một màu vàng cao cả, quên mình cho tất cả chúng sanh.

Hình ảnh ấy khắc sâu vào lòng tôi, tôi nhớ mãi, mỗi lần nhớ đến tôi thấy vui trong lòng, một niềm vui thoát tục. Hãy ngắm nhìn thử một lần đi! Bạn sẽ cảm nhận hình ảnh tuyệt vời ấy!

Chiếc y vàng Khất Sĩ còn nhắc chúng ta phải và sẽ làm gì để đền trả ân đức cao nặng của Đức Từ Phụ đã hy sinh cuộc đời mình, khai sáng ra nguồn diệu pháp cứu độ nhơn sinh. Và chiếc y vàng như mang một thông điệp: “Hãy sống cho trọn vẹn, hãy giữ gìn giới pháp, hãy phát nguyện cứu độ và làm lợi lạc cho quần sanh! Làm sao khi chúng ta mang chiếc y vàng của Phật vào người mà không cảm thấy hổ thẹn với mình, mà thấy tự hào là những người mang y giải thoát.

Nhuận Minh

Bài viết khác:

  1. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng
  2. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng tại Tỉnh Vĩnh Long
  3. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng tại Hải Ngoại
  4. Hình bóng Người Khất Sĩ
  5. Bông Hồng Cài Áo được long trọng tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền – Bình Thuận

Nơi chia sẻ của bạn: