Nghiệp không cố định

28/11/2011 // No Comment // Views: 222 views // Categories: Bài viết, Tùy Bút // Tags: .

(TXNM): Nghiệp không cố định. Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp có liên quan mật thiết với nhau, nó kết thành yếu tố quyết định đưa thần thức người chêt tái sanh về cõi lành hay cõi dữ… Vì thế, người tu hành phải biết tích lũy nghiệp lành. Khi còn khỏe mạnh ta phải cố tạo những nghiệp thiện lành, không xao lãng, không so đo, không chờ đợi, phải thường xuyên, lâu dài.

Ảnh minh họa 

Người trong đời lỡ tạo một vài nghiệp ác, đến lúc sắp lâm chung mà khởi tâm thiện, làm việc lành, người ấy có thể chuyển được nghiệp xấu và sanh về cảnh giới an lành. Bởi nghiệp không cố định, nên ta có thể thay đổi.

Muốn được đầy đủ phước báu, chúng ta phải cố gắng tu trong mọi hoàn cảnh, không phải chờ đến chùa mới tu.

Muốn được trọn vẹn đường tu, chúng ta phải thường xuyên sám hối, hứa chừa bỏ lỗi lầm, phải nguyện suốt đời đi theo con đường Phật đạo. Phải có phát nguyện mãnh liệt thì chúng ta mới có thể vượt qua tất cả mọi chướng duyên. Nhờ phát nguyện mà ta có niềm vui chắc chắn rằng trên đường tu chẳng gặp chuyện xấu hoặc xảy ra tai ương, ta biết đó là nghiệp quá khứ còn rơi rớt lại, không sợ hãi, không nản chí mà vững lòng tiến tu không lay chuyển. Chúng ta đừng nghĩ tu là tất cả mọi chuyện xấu ác đều tiêu trừ, vạn sự sẽ được như ý.

(Trích Biết sống thực tế)

của Thích Đạt Ma Phổ Giác

Bài viết khác:

  1. Hai Lối Chứng Minh Không Có Thượng Đế
  2. Tết Này Con Không Về
  3. PA: Khẩu Nghiệp – Sư Cô Tâm Tâm
  4. Không Dao Động hay Hoảng Sợ khi Mặt Đất Rung Chuyển
  5. Đời Đạo Không Phân

Nơi chia sẻ của bạn: