Lý tưởng người xuất gia

10/12/2011 // No Comment // Views: 843 views // Categories: Bài viết, Tùy Bút // Tags: .

(TXNM): Mỗi người chúng ta ai cũng vậy, luôn mang trong mình một ước mơ, một lý tưởng riêng cho mình trong cuộc sống. Bởi lẽ, chúng ta không có quyền lựa chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng chúng ta có quyền chọn cho mình một cách sống. Đối với người xuất gia thì luôn mang bên mình một lý tưởng giải thoát.

 

Ảnh: minh họa

 Để hiểu hơn về vấn đề này chúng ta cần nên nhìn một cách thực tế vào cuộc sống hiện đại ngày nay, một thời đại cực kỳ văn minh và tiến bộ, bằng những kỹ năng khoa học hiện đại, tinh xảo như những máy móc điện tử, kỹ thuật số, máy vi tính, điện thoại di động, mạng internet, v..v..Như vậy, lý tưởng giải thoát của người xuất gia phải như thế nào để không bị sự lôi kéo hấp dẫn ấy?

 Ở đây chúng ta có thể hiểu theo chiều hướng tích cực của đạo Phật, cũng như tính tích cực của người xuất gia, tức là lý tưởng ban đầu của người xuất gia là cầu mong giải thoát cũng có ý nghĩa là giải thoát ra ngoài những danh lợi, vật chất, tiền tài, tình cảm ở thế gian và thay vào đó bằng một lý tưởng trong sáng, lành mạnh cầu mong được sự giác ngộ giải thoát tâm hồn an lạc với cuộc sống thánh thiện ở chốn thiền môn.

 Nhưng hiện nay, trên thực tế cho thấy xã hội càng văn mình phát triển thì nhu cầu hưởng thụ của con người lại càng cao. Ở đây, người xuất gia chúng ta không phải lẫn tránh mà là tiếp cận xã hội để học hỏi và phát huy mặt tích cực của mình, chứ không phải để bám víu vào những pháp thế gian phàm tính ấy. Chỉ cần một niệm xả thôi thì chúng ta được nhẹ nhàng giải thoát. Nếu chúng ta không khéo giữ gìn tâm nguyện và lý tưởng ban đầu thì sẽ dễ bị lung lạc, sa ngã trong dòng đời xuôi ngược và dễ bị dính mắc tham cầu vật chất xa hoa dục lạc.

 Với tính tích cực của người xuất gia học Phật luôn nhìn đời bằng con mắt tuệ giác. Nhìn thấy được hai mặt ở thế gian tức là một bên thánh thiện và một bên là phàm tình, cũng có nghĩa là mặt tốt lẫn mặt xấu, vui khổ đan xem nhau, và lý tưởng của bậc thành thiện là cầu mong sự an lạc giải thoát không vướng mắc vào pháp thế gian, còn tính phàm tình thì luôn mong cầu cuộc sống vật chất sung túc, danh lợi v.v…

Ảnh: minh họa

 Vậy, nếu cuộc sống xã hội đa phương tiện hấp dẫn cuốn hút con người, thì giáo lý của đạo Phật cũng có đa pháp môn để ứng phó, đối trị một cách tương ứng thích hợp và có hiệu quả. Đó chính là sự ly tham, ly bất thiện pháp, luôn quán chiếu cuộc đời là vô thường có không, hợp ly, tụ tán…tất cả đều do nhân – duyên – quả mà có. Hiểu như vậy chúng ta mới dễ dàng xa lìa các pháp, không bị buồn đau nhiễu hại khi luật vô thường chi phối. Vậy người xuất gia chúng ta chỉ cần “ như lý tác ý” và một niệm xả lấy đó làm hành trang cho lý tưởng giải thoát của mình. Với tuổi trẻ năng động thì cần nên khép mình trong giới luật để trau dồi phạm hạnh. Bởi nếu chúng ta cứ để vọng niệm buông lung thì sẽ bị tình đời chi phối.

 Cũng vậy, về nhu cầu sống thì chúng ta phải luôn ý thức “ít muốn, biết đủ” tức là sống trong thế tục mà chúng ta đừng để thế tục hóa, thì lý tưởng giải thoát của chúng ta sẽ không bị lung lay. Hay nói cách khác, người xuất gia phải luôn gắn mình trong một trọng trách vì Phật pháp, vì trách nhiệm “ hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài” để nhắc nhở mình hằng tỉnh giác, chánh niệm trong mọi hành vi, lời nói và ý tưởng sao cho phù hợp với chánh pháp. Và điều quan trọng đối với hàng tu sĩ trẻ ngày nay, chúng ta cũng đừng nên xem thường việc giao tiếp xã hội quá nhiều, và cũng đừng ỷ lại hay tự mãn với một số kiến thức mình đã được học, mà phải hằng “ phản quan tự kỷ” để biết rằng mình chưa đủ năng lực, tâm tu chưa vững nên hướng tâm về sự tu tập phát triển tâm linh để nuôi dưỡng, nung đúc cho lý tưởng giải thoát của mình ngày được kiên cố vững vàng hơn.

 Bởi các bậc tiền bối cũng thường nhắc nhở rằng: “ Khi nào chưa chứng đắc quả A- la-hán thì đừng tin nơi chính mình”. Cũng vậy, Bồ – tát đi vào đời đễ dẫn dắt chúng sanh, còn chúng ta phàm phu đi vào đời sẽ bị đời dẫn dắt mà không hay. Thế nên, chúng ta hết sức khéo léo khi tiếp xúc và chạm cuộc đời, luôn lấy sự hòa hợp trong chánh pháp mà sống ở đời và lấy đó làm lý tưởng, làm tiêu chuẩn tuyệt đối và cũng nương theo Kinh- Luật- Luận để tu tập hành trì, chuyển hóa, cải tạo đời sống, diệt trừ những pháp hạ liệt uế nhiễm ở đời, để tâm linh được phát triển thăng hoa về đạo đức, tự thanh lọc cho mình ngày càng an lạc, thanh tịnh và giải thoát.

 Tóm lại, đạo Phật xưa cũng như nay, không hề mất đi giá trị sự giác ngộ giải  thoát của tự thân mỗi người. Vì vậy, lý tưởng giải thoát không thể thiếu ở người xuất gia. Thế nên, chúng ta không ngừng phấn đấu để hoàn thiện tự thân và thành tựu lý tưởng giải thoát của mình trong hiện tại cũng như tương lai.

Liên Phú

 

Nơi chia sẻ của bạn: