Cảm nghĩ người đi

30/12/2011 // No Comment // Views: 120 views // Categories: Bài viết, Thơ, Đặc biệt // Tags: .

Thời gian ôi! quá trôi mau – Ảnh minh họa

……..o0o…….

Ngồi buồn chợt nhớ chuyện xưa

Ngày hôm qua ấy đầy vơi trong lòng

Ngày huynh về bến thong dong

Là ngày ta giấu nỗi đau trong lòng.

 ……..o0o…….

Xưa kia mình sống cùng nhau

Những kỉ niệm đẹp ở nơi cõi đời

Lúc huynh giận dỗi đầy vơi

Rồi huynh vui vẻ thảnh thơi trong lòng.

 ……..o0o…….

Thời gian ôi! quá trôi mau

Cuốn đi tình cảm của huynh đệ mình

Giờ đây đệ biết làm gì?

Chỉ dùng tình cảm đôi dòng văn thơ.

 ……..o0o…….

Đệ trong cõi mộng, cõi mơ

Giờ thì huynh đã đến bờ Tây Phương

Vô lượng kiếp vấn vương

Giờ thì huynh đã tỏ tường thế gian.

 ……..o0o…….

Giờ thì huynh đã vững vàng

Tiến lên bờ giác thẳng đường chỉ trăng

Giờ thì huynh hãy nhớ rằng…

Duyên này mình có kiếp sau tương phùng.

……..o0o…….

Giờ thì huynh hãy quên đi

Những kỉ niệm cũ mà chuyên tu trì

Còn đệ thì phải khắc ghi

Những kỉ niệm ấy để đi vào đời.

 ……..o0o…….

Dòng đời có ngược có xuôi

Con người cũng ngược cũng xuôi theo đời

Còn đệ thì phải khác rồi

Nhìn nơi huynh ấy mà ngộ lần bước đi.

Ảnh minh họa 

……..o0o…….

Thôi! thì huynh cứ ra đi

Về nơi cõi Phật ráng tu cho rồi

Sau này độ khắp muôn nơi

Cùng chung chí hướng dẹp đường vô minh.

 ……..o0o…….

Giờ này đệ chấm bút ghi

Tình cảm vương vấn đến đây tạm rồi

Cầu huynh nghe được đôi lời

Thỏa lòng mãn nguyện nhẹ vơi cõi lòng.

Cảm tác tại Đài hỏa táng, ngày 3/12/2011 

Giác Minh Trực, Kính nhớ!

Bài viết khác:

  1. Một người lái đò, một người lữ khách
  2. Nghi Thức Cầu An của Hệ Phái Khất Sĩ
  3. Từ cái chết của một người đồng môn…
  4. Huyện Hàm Tân tổ chức Hội Nghị Đại biểu Phật giáo NK. 2011 – 2016 – Bình Thuận
  5. Suy Nghĩ Về Bước Chân Du Hóa Hạnh Khất Sĩ

Nơi chia sẻ của bạn: