Blog Archives

Tịnh xá Ngọc Thạnh giúp đồng bào sau lũ – Đồng Tháp

Tịnh xá Ngọc Thạnh giúp đồng bào sau lũ - Đồng Tháp

(TXNM): Tích cực góp sức cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn do ảnh hưởng hậu quả lũ lụt, ĐĐ.Thích Minh Bửu, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh, thị xã Hồng Ngự phối hợp … Đọc tiếp