Nói tới du lịch chắc hẳn đối với nhiều bạn chỉ nghĩ đó là một chuyến đi đơn thuần nhưng đối với tôi đó là những hành trình để đưa bản thân vào những trải nghiệm xung quanh mình. Đặc biệt nhất là khi leo núi, hành trình leo núi tạo  nên một cảm giác