Thầy Tôi!

18/12/2010 // No Comment // Views: 98 views // Categories: Bài viết, Thơ.

Lần đầu tiên gặp Thầy

Dáng thầy trông uy nghi,

Trang nghiêm và thanh tịnh.

Từng bước chân nhẹ nhàng,

Giọng nói nghe thanh thoát,

Con đem lòng khát ngưỡng,

Mong được tiếp chuyện thầy,

Con hỏi thăm mới biết

Thầy Giác Hiếu trụ trì,

Ngọc Minh xã Sông Phan,

Hàm Tân tỉnh Bình Thuận.

Tuổi trẻ mà tài cao,

Độ rất nhiều tăng chúng,

Tại gia cùng xuất gia

Đều thọ trì giới pháp.

Mở mang thêm đạo tràng

Cho Phật tử gần xa,

Tăng sinh cùng tu học.

Với tâm nguyện của thầy

Đạo pháp được xương minh,

Và trường tồn mãi mãi.

Lòng thầy luôn quảng đại,

Độ lượng và khoan dung

Với tất cả mọi loài

Thương yêu và giúp đỡ

An ủi cùng sẻ chia

Cứu khổ với ban vui,

Cho những lời pháp nhũ,

Để chúng con thấu hiểu,

Thực hành để tiến tu

Trên bước đường giải thoát.

Hôm nay nhân dịp lành,

Ngọc Minh làm trang web,

Con chỉ có đôi lời,

Ai muốn tìm hiểu thêm

Về Tịnh Xá Ngọc Minh,

Xin hãy vào trang web,

Thì sẽ rõ tận tường.

Xin cảm ơn mọi người,

Giúp đỡ cùng ủng hộ,

Cho càng phát triển thêm.

Sáng tác : Giác Minh Định

No related posts.

Nơi chia sẻ của bạn: