Tiểu sử Đức Thầy Giác An – Trưởng Giáo đoàn III Khất Sĩ (1901-1971)

18/12/2010 // No Comment // Views: 190 views // Categories: Bài Viết + Tịnh Xá + Tiểu Sử, Chư đệ Tử, Giáo Đoàn III KS, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Đức Cố Trưởng Lão Giác An; thế danh là Nguyễn Văn Ngàn, sinh ngày mùng 06-06 năm Tân Sửu (1901) tại làng Hòa Long, Tổng An Thới, quận Lai Dung, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp miền Nam nước Việt.

ĐỆ NHỊ PHÓ TĂNG CHỦ GIÁO HỘI TĂNG GIÀ KHẤT SĨ VIỆT NAM

TRƯỞNG ĐOÀN DU TĂNG KHẤT SĨ HÀNH ĐẠO MIỀN TRUNG NƯỚC VIỆT

PHÁP TỬ ĐỨC TÔN SƯ MINH ĐĂNG QUANG

I. THÂN THẾ THỜI NIÊN THIẾU

Đức Cố Trưởng Lão Giác An thế danh là Nguyễn Văn Ngàn, sinh ngày mùng 06-06 năm Tân Sửu (1901)  tại làng Hòa Long, Tổng An Thới, quận Lai Dung, tỉnh Sa Đéc, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp miền Nam nước Việt.

Thân phụ là Nguyễn Văn Diện, thân mẫu là Nguyễn Thị Hớn. Cha mẹ đều chết sớm lúc Người 17 tuổi. Người lo nuôi em nhỏ dại đến 25 tuổi lập gia đình, có 4 người con : 2 trai, 2 gái. Đến năm 1944 thời kỳ Pháp thuộc chiến tranh bùng nổ, giặc giã lan tràn, gia đình phải tản cư. Năm 1945, vợ chết, Người nghĩ đến cảnh vô thường giả ảo, thời cuộc chuyển xoay, khiến cho nỗi lòng trở nên thắc mắc. Người lập chí tìm phương trên đường chân thiện.

II. NHÂN DUYÊN XUẤT GIA

Lúc đó, Người đi làm Thầy thuốc Nam chữa bệnh khắp miền Sa Đéc, cứu độ nhân sinh vô số kể. Thời gian gần 4 năm, Người ở chùa An Phú cách tỉnh thành khoảng 500m (chùa này được dựng lập vì có sự mầu nhiệm do cô Diệu Đức, đệ tử của Đức Thầy Phi Lai nằm mộng thấy một người cỡi ngựa bạch, mặc đồ trắng, đội mũ kim khôi, xưng là Quan Thống Chế Cựu Trào Nguyễn Công Liêu bảo cô đến đó sửa lại ngôi mộ ông và lập chùa để sau này có Đạo Phật Thích Ca về dạy Đạo tu hành).

Quả nhiên năm 1949, Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang hành đạo đến nơi này và ngồi lên núm mộ đó mà nói rằng : “Ông Đại thần này, trước kia làm quan cho tôi” và gọi ông Nguyễn Văn Ngàn lại mà bảo rằng : “Nhân duyên đã đến, ông nên đi xuất gia tu hành”.

III. THỜI GIAN TU HỌC

Sau khi ngôi Tịnh xá Ngọc Quang (bên cạnh chùa An Phú) thành lập xong, Ngài Nguyễn Văn Ngàn được Tổ sư Minh Đăng Quang thâu nhận vào hàng xuất gia và được thọ ký với pháp danh là Giác An vào năm Kỷ Sửu (1949).

Thời gian 3 năm theo Thầy học đạo, Ngài được truyền Y Bát. Đại lễ truyền thọ Sa Di giới vào ngày 29-01 năm Tân Mão (1951) tại Tịnh xá Ngọc Viên tỉnh Vĩnh Long. Từ dó Ngài lập chí thi hành Phật sự với Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam, rồi tiếp tục trên đường hoằng dương Phật pháp.

Nhờ công hạnh đầy đủ giới đức trang ngiêm, Ngài được Giáo Hội cho thọ giới Tỳ Kheo vào mùa Vu Lan Bồn- Tự Tứ Tăng ngày rằm tháng bảy năm Ất Mùi (1955) được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Phước, thuộc tỉnh Cần Thơ.

Tám năm sống chung với Giáo Hội hành đạo khắp các tỉnh miền Nam, Tịnh xá, nơi nơi đều có hiện thân Ngài vãng lai trú xứ hoằng truyền Giáo Pháp. Trên đường hành đạo, Ngài đã gặp biết bao những điều gian lao khổ cực. Nào là nghiệp khảo bị bắt bớ giam cầm, tù đày đánh đập trong suốt thời gian chiến tranh khói lửa, nào là các đạo giáo tranh chấp nhau về chủ thuyết,….

Vào rạng ngày mùng một tháng 2 năm Giáp Ngọ (1954), cũng vì lòng hiếu tử đối với Tổ Thầy mà Ngài cùng 7 huynh đệ đồng tu, nguyện hy sinh dâng tấm lòng thành đi vào cõi ngục hình sâu kín để tìm Thầy khi mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang lâm nạn. Mãi sau 3 tháng, 8 huynh đệ được thả về Tịnh Xá còn Đức Tôn Sư thì bặt vô âm tín cho đến ngày hôm nay.

TÔN Sư vô tội thọ tai ương

HOẰNG nguyện cùng nhau đến ngục đường

LẬP hạnh trò hiền tròn chữ hiếu

NGUYỆN mong kẻ dữ động lòng thương

AN tâm ví được lần tương hội

THƯỜNG chấp dầu lâm cảnh đoạn trường

DUYÊN nghiệp ngờ đâu thêm rắc rối

GIỚI thâm u để lệ sầu vương !

* * *

GIỚI thâm u để lệ sầu vương

DUYÊN số thà chung cảnh đoạn trường

THƯỜNG nhớ Thầy lâm cơn bối rối

AN vui, con há chẳng tìm phương ?

NGUYÊN do nào rõ phần đau đớn

LẬP thế mong sao gặp tận tường

HOẰNG thệ nạn Thầy con gánh chịu

TÔN Sư ắt rõ tấm tình thương.

Sau khi rời ngục hình tội lỗi, tháo được chiếc gông xiếng tranh chấp vô minh để thức tỉnh lòng người mê muội, Ngài vẫn giữ lập trường giáo lý tưởng thuần chân, tiếp nối con đường hành đạo, giáo hóa nhân sinh, cải tà quy chánh.

IV. CHÁNH THỨC LẬP GIÁO HỘI

Từ khi Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Ngài quyết định mở mang hoằng truyền chánh pháp với đại nguyện độ đời, tiếp giúp chúng sanh, thoát vòng đau khổ. Thế rồi một mình một bóng tiến thẳng ra miền Trung xứ Việt, gót chân người Khất Sĩ đại hùng đã nện dấu huyền thâm trên ngọn đồi Phan Thiết, tục danh là Động Làng Thiền. Rồi từ trên nhìn xuống khắp bốn phương trời chơi vơi tục lụy cửa lòng từ bi rộng mở. Ngài thâu nhận đệ tử xuất gia lập thành Giáo Hội Đoàn III Tăng Già Khất Sĩ và lần lược đi khắp các tỉnh miền Trung, tạo lập nhiều Tịnh xá để làm nền tảng cho đời tu học.

Suốt 20 năm hoằng dương Phật Pháp, mặc dù trên đường hành đạo gặp nhiều khó khăn thử thách, với hạnh nguyện độ tha Ngài đã tạo trên 20 ngôi Tịnh xá thuộc Giáo Đoàn III rải rác khắp các tỉnh miền Trung nước Việt như : Ngọc Cát- Phan Thiết, Ngọc Pháp – Nha Trang, Ngọc Quang – Buôn Mê Thuộc, Ngọc Phúc – Pleiku..v.v.. Và cuối cùng là Tịnh xá Ngọc Tòng cách TP. Nha Trang 60 km. Tịnh xá này được cất lập trên khoảng đất tư nhân, do vợ chồng ông Võ Phú hiến cúng xây dựng vào năm 1966 và Ngài đặt nơi đây làm căn cứ TỔ ĐÌNH NAM TRUNG (Tứ chúng đồng tu hiệp về một cội).

V. HẠNH NGUYỆN BỐ THÍ

 Đức Thầy Giác An, một vị Thầy khả kính khả ái đã phát đại nguyện tu hạnh bố thí Ba La Mật, quyết xả thân thực hành mối Đạo, chẳng màng lợi danh phú quí, đem hết đời mình phục vụ nhân sinh. Ngài đã phát tâm hiến máu 4 lần tại các Trung Tâm Ngân Hàng Huyết ở Huế và Sài Gòn.

VI. NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG

Ngoài ra, Ngài còn lưu tâm đến vấn đề từ thiện xã hội, giúp đỡ mọi người như : Cứu trợ nạn lụt miền Trung năm 1964, ủy lạo các quân lao bệnh viện… Và nhiều việc Ngài đã làm theo tinh thần từ bác ái, không ngoài mục đích cứu độ nhân sinh. Mặc dầu thân tứ đại của Ngài đã xoay dần trên 70 xuân thu, nhưng Ngài vẫn khỏe mạnh và tích cực hoằng dương Đạo Pháp.

Ngài là một trong 5 vị Trưởng Giáo Đoàn Du Tăng Khất Sĩ tại Việt Nam, là đại đệ tử của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang.

Ngài đã được tôn cử Đệ Nhị Phó Tăng Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam tại Đại Hội Toàn Quốc vào ngày 18-05 năm Tân Hợi (10-06-1971) được tổ chức tại Tịnh xá Trung Tâm, Hội Sở Trung Ương Sài Gòn.

Sơ lược một vài hình ảnh nổi bật cuộc đời của Đức Thầy Giác An, hẳn chúng ta thừa sự chứng kiến tận tường và chính xác của cuộc đời Ngài. Một cuộc đời hy hữu bắt nguồn từ nơi truyền thống chân nguyên tối thượng của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, là vị Tổ khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Vì thế, Đức Thầy Giác An là một trong nhiều vị Đại Đệ tử nối chí Tổ Thầy với hạnh nguyện Bồ Tát ấy, quên mình để phục vụ chúng sanh. Tinh thần vị tha là đức tánh căn bản, là nguyện vọng tối cần khi Ngài đã đặt mình vào con đường hy sinh cho tất cả, hy sinh đến mức chí thiện cùng tột. Hạnh phúc của Ngài là sự hoan hỷ và tinh tấn để phục vụ độ sanh. Nguồn sinh khí tích cực ấy luôn luôn cuộn chảy mãi trong lòng, không khí nào dừng nghỉ.

Đến giờ phút cuối cùng trước khi Ngài ra đi đã thể hiện cho chúng ta thấy những cơ duyên mầu nhiệm. Trong giờ hành lễ tưởng niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang vắng bóng ngày mùng 01 tháng 02 năm Tân Hợi (1971) Ngài nói rằng : “Sứ mạng tròn xong, cuộc đời viên mãn, tứ chúng đủ đầy, kính dâng Thầy Tổ”. Cũng trong ngày lễ ấy, Ngài đã sắp đặt việc điuề hành cho guồng máy Giáo Hội do một cuộc họp bầu lên, Trưởng Lão chỉ đạo và Ban Trị Sự điều hành. Rồi Ngài tiếp tục lên đường dạo quanh khắp các Tịnh xá miền Trung, Nam. Với hạnh nguyện tiếp chúng độ sanh, quyết khêu lên ngọn đèn Chánh Pháp trong thời buổi chúng sanh đang đắm mê lầm lạc. Sau khi trở về tu tịnh, Ngài quán xét từ ngoại cảnh đến nội tâm, rồi thoạt nhiên Ngài trao lời cùng đệ tử : “Tôi sẽ có dịp mời họp 5 đoàn tại đây đề làm lễ “.

DSC01809.jpg

Tịnh xá Ngọc Cát hiện nay. Ảnh: CTV

Thế rồi mùa Vu Lan năm Tân Hợi, Đại Lễ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Cát – Phan Thiết, nơi khởi điểm hoằng dương Phật pháp và cũng là nơi viên mẽn cuộc đời Ngài phụng sự chúng sanh. Mùa Vu Lan ấy đã thể hiện nơi Ngài những nụ cười cởi mở, pha lẫn những nét mặt trầm tư giữa Tứ chúng đông vầy hội hiệp trong ba ngày chứng minh Đại lễ.

Giờ tự tứ gần xong, bỗng nhiên Ngài đưa tay vỗ lên đầu ba cái rồi chỉ thẳng lên trời điềm nhiên viên tịch vào lúc 3 giờ 30 rạng ngày 16 tháng 07 năm Tân Hợi. Thế là Ngài ra đi với một dấu hiệu đặc thù trong tư thế kiết già vào giờ Tự Tứ.

Y lời di chúc, linh cửu Ngài được đưa về Tổ Đình Nam Trung – Tịnh xá Ngọc Tòng vào ngày 20 tháng 07 năm Tân Hợi, có Giáo Hội Trung Ương do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên – Tổng Trị Sự Trưởng Quyền Viện Trưởng Viện Hành Đạo hướng dẫn cuộc lễ rước kim quan của Ngài từ Phan Thiết về đến Nha Trang.

Qua bốn ngày kim quan tại Tồ Đình Nam Trung, hầu hết thiện tín Thập Phương đều được ngưỡng cầu bái kính với câu : ” Cửu nhựt kim quàn linh ư tác chúng”. Nghĩa là Đạo thể của Đức Ngài Giác An được quàn trong thời gian chín ngày, toàn thể tứ chúng Phật tử đều được chiêm bái ngưỡng vọng trọn niềm hiếu đạo đối với Đấng chân sư.

Giờ phút thiêng liêng đã điểm, lể Trà Tỳ được cử hành trọng thể lúc 9 giờ 10 phút ngày 24 tháng 07 (âl). Khởi hỏa bừng lên, hương Đạo ngút ngàn… đưa Giác linh Ngài về nơi Niết-Bàn tịch tĩnh.

Sau 3 ngày, hiếu đồ canh giữ nơi lễ đài hỏa táng chờ phụng kỉnh xá lợi tro tàn để phụng thờ, làm di tích ngàn năm hậu sử lưu truyền người tu chứng đắc.

DSC01817.jpg

Bảo tháp của Đức Thầy tại TX. Ngọc Cát

VII – KẾT LUẬN :

Ngày xưa, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khi đạt được quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác đã hy sinh cả một cuộc đời vì chúng sinh nhân loại với câu : ” Lợi danh vi sự nghiệp”. Nhiệm vụ thiêng liêng ấy mà Đức Thích Tôn đã từng tận tụy phục vụ hơn nữa thế kỷ, từ gốc cây Bồ Đề đến rừng Sa la song thọ không bao giờ biết mệt mỏi.

Ngày nay, giữa cõi trần thế đầy dẫy sự ô trược, ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có cái chi quý đẹp và thanh cao bằng hy sinh tất cả để trau dồi đời mình, hầu phục vụ tha nhân. Điều đó hẳn chúng ta phải nhìn nhận nơi Đức Ngài Giác An đã đạt được.

Phan Thiết, ngày 15-07-1998

Toàn thể Chư Tăng Hiếu Đồ Giáo Đoàn III

Thành kính phụng soạn

No related posts.

Nơi chia sẻ của bạn: