Ảnh: Tịnh Xá Ngọc Minh

21/12/2010 // No Comment // Categories: Hình ảnh, Tịnh Xá Ngọc Minh, Đặc biệt // Tags: .

Bài viết khác:

  1. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Minh – Bình Thuận

Phản hồi - Ý kiến