Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3

22/12/2010 // No Comment // Views: 213 views // Categories: Hệ Phái, Hình ảnh, Thông Tin, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

Bài viết khác:

  1. Khóa Tu Giới – Định – Tuệ lần 3

Nơi chia sẻ của bạn: