PA: Khất Thực Hóa Duyên

03/01/2011 // No Comment // Views: 82 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể Quý độc giả, Ban Biên Tập tinhxangocminh.net xin cho ra mắt tập video Khất thực tự tứ Tăng Vu Lan Bồn (Giáo Đoàn III Khất sĩ) tại Tịnh Xá Ngọc Sơn (năm 2010), do thành viên của Ban Biên Tập Thiện Ngộ – Ngọc Chơn đã phối hợp thực hiện để dâng lên cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni và độc giả gần xa.

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Mục Liên Truyền Kỳ
  2. Những Mẩu Chuyện Đức Phật Thời Tại Thế
  3. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  4. Trích ”Đường Xưa Mây Trắng”
  5. PA: Các Miền Tịnh Xá Giáo Đoàn III

Phản hồi - Ý kiến