Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Duyên (Giáo Đoàn III)

14/02/2011 // No Comment // Views: 35 views // Categories: Bài Viết + Tịnh Xá + Tiểu Sử, Giáo Đoàn III KS, Đặc biệt // Tags: .

THÔN BẰNG CHẦU, THỊ TRẤN ĐẬP ĐÁ, HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

A-THỜI GIAN THÀNH LẬP, ĐỊA CHỈ, NGƯỜI CÚNG ĐẤT VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP:

Vào ngày 08-02-1960, Trưởng Lão Giác An, Trưởng Giáo đoàn 3 cùng đệ tử hành đạo về thị trấn Đập Đá , huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Lúc bấy giờ có ông Đinh Trấp, một Phật tử thuần thành cung thỉnh Trưởng lão về thôn Bằng Châu, thị trấn Đập Đá, dâng cúng khu đất tư để thành lập tịnh xá. Trưởng lão chứng minh và lấy ngày 08-04-1960 khởi công xây dựng ngôi đạo tràng tịnh xá Ngọc Duyên .

B- NĂM DI CHUYỂN VÀ TRÙNG TU:

Ngày 18-6-1966, tịnh xá được dời lên thôn Phương Danh, cũng trong thị trấn Đập Đá, giáp ranh thành cũ Đồ Bàn, trên khu đất của ba chị em bà Nguyễn Thị Cừ nhượng lại. Vào thời điểm này tịnh xá do Đại Đức Giác Lượng được Trưởng lão Trưởng Giáo đoàn cử đứng ra xây cất .

Đến năm 1970, tịnh xá được trùng tu với kết cấu chắc chắn hơn để phục vụ sinh hoạt tín ngưỡng. Đến ngày 18-6-1998, tịnh xá được đại trùng tu với quy mô hai tầng do Tỳ Kheo Thích Giác Tần đương nhiệm trụ trì đứng ra vân động trùng kiến khang trang như ngày hôm nay .

C- CÁC ĐỜI TRỤ TRÌ TỊNH XÁ:

1960: Đại đức Giác Thường, 1962: Đại đức Giác Điểu, 1963: Đại đức Giác Phong, 1964: Đại đức Giác Mãn, 1965: Đại đức Giác qui, 1966 và 1970-1971: Đại đức Giác Lượng, 1967: Đại đức Giác Mến, 1968-1969: Đại đức Giác Đề, 1972: Đại đức Giác Thảo, 1973: Đại đức Giác Hay, 1974: Đại đức Giác Hiền, 1975-1994: Trưởng lão Giác Dưỡng , 1994-2001: Sa môn Giác Tần.

Trích “64 tịnh xá của hệ phái Khất sĩ”

Bài viết khác:

  1. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Phúc (Giáo Đoàn III)
  2. Sự Hình Thành và Phát Triển của Giáo Đoàn III Khất Sĩ
  3. PA: Các Miền Tịnh Xá Giáo Đoàn III
  4. Vài Nét về Giáo Đoàn III Khất Sĩ
  5. Danh Mục Tịnh Xá Thuộc Giáo Đoàn III Khất Sĩ

Phản hồi - Ý kiến