Phim: Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ

01/03/2011 // No Comment // Views: 479 views // Categories: Truyền hình, Video, Đặc biệt // Tags: .

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Phim Hoạt Hình: Truyền thuyết về Đức Phật
  2. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  3. Mục Liên Truyền Kỳ
  4. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  5. PA: Khất Thực Hóa Duyên

Nơi chia sẻ của bạn: