Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

05/03/2011 // No Comment // Categories: Thông Tin, Đạo Phật Khất Sĩ, Đặc biệt // Tags: .

IMG_0311.JPG

IMG_0362.JPG

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. 10 Điều Dạy Của Tổ Sư Minh Đăng Quang
  2. TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG VỚI CHÍ NGUYỆN “NỐI TRUYỀN THÍCH CA CHÁNH PHÁP”
  3. Chư Tăng, Ni Trì Bình Khất Thực Tưởng Niệm Tổ Sư
  4. Tổ sư Minh Đăng Quang
  5. Chương Trình: Tưởng Niệm Tổ Sư Tại Miền Bắc

Phản hồi - Ý kiến