IX. Phẩm Ác

06/03/2011 // No Comment // Categories: Lời Vàng Vi Diệu, Phật Pháp // Tags: .

IX. PHẨM ÁC

(PÀPA VAGGA)

116.

Việc lành, hãy gấp rút làm

Kiềm chế ý ác tâm phàm tội vương

Việc lành biếng nhác vô thường

Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.

117.

Một khi lỡ làm ác rồi

Tự giác, chớ để tăng đôi lỗi lầm

Việc ác cứ mãi cố làm

Nhân thọ ác khổ, quả thâm thêm hoài!

118.

Nếu làm việc lành quen tay

Hãy nên làm nữa, tháng ngày tăng lên

Việc lành tô đắp vững bền

Nhân lành thọ lạc, tăng nền an vui.

119.

Khi nghiệp ác chưa chín muồi

Kẻ ác lầm tưởng là vui, làm hoài

Khi nghiệp ác chín muồi sau

Quả báo liên tục tháng ngày đảo điên!

120.

Khi nghiệp lành chưa đủ duyên

Người lành tưởng khổ, than phiền cực thân!

Khi nghiệp lành trổ quả nhân

Sắc hương bát ngát vạn phần báu châu.

121.

Chớ khinh ác nhỏ không đâu

Chẳng đưa lại quả báo sầu cho ta

Dòng thời gian trổ nụ hoa

Nhỏ giọt tích tụ hóa ra đầy bình

Ngu ngu sở dĩ khổ tình

Do hành động ác tự mình tạo ra!

122.

Chớ khinh lành nhỏ … bỏ qua

Chẳng đem lại quả báo vạn tòa cho ta!

Dòng thời gian trổ nụ hoa

Nhỏ giọt tích tụ hóa ra đầy bình

Người trí sở dĩ thông minh

Nhờ biết gom kết thiện lành dài lâu.

123.

Đi buôn nhiều của báu châu

Đường hiểm thiếu bạn lo âu mọi đàng

Tìm sống tránh sợ hoang mang

Người tu cũng thế, ác gian xa lìa.

124.

Bàn tay không thương tích kia

Biết nắm thuốc độc không hề nhiễm ô

Người không làm ác tin chờ

Không bao giờ bị mưu đồ ác gieo.

125.

Người hiền bị kẻ ác theo

Cố ý xâm phạm hiểm nghèo tà vây

Ác tâm quay ngược kẻ này

Làm ác ngược gió bụi bay khắp cùng.

126.

Từ bào thai, nghiệp báo chung

Ác đọa địa ngục, thiện phùng thiên chân

Niết bàn dành bậc thượng nhân

Sạch nghiệp sanh tử, trú phần chơn như.

127.

Chẳng phải bay lên không hư

Hay là lặn xuống biển sâu tột cùng

Núi rừng thăm thẳm mông lung

Thế gian khắp chốn điệp trùng ngàn khơi

Cũng không trốn khỏi nghiệp đời

Nhân quả công lý ứng thời hạo nhiên.

128.

Chẳng phải bay lên không thiên

Hay là lặn xuống biền huyền thẳm sâu

Núi rừng xanh biếc trời cao

Thế gian khắp chốn trần lao mịt mờ

“Tử thần’ đang đợi, đang chờ

Nhân quả tương ứng đúng giờ túc duyên.

Trích trong cuốn “Lời Vàng Vi Diệu” của Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Nguồn Đạo

Bài viết khác:

  1. I. Phẩm Song Yếu
  2. V. Phẩm Ngu
  3. VII. Phẩm A La Hán
  4. VIII. Phẩm Ngàn
  5. IV. Phẩm Hoa

Phản hồi - Ý kiến