Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP.Vũng Tàu

10/03/2011 // No Comment // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Ban Biên Tập tinhxangocminh.net xin cung cấp cho toàn thể Quý đọc giả gần những bức ảnh của Đức Pháp chủ viếng thăm các miền Tịnh xá tại TP.Vũng Tàu vào ngày 08/ 03/ 2011 (nhằm ngày 04/ 02 Tân Mão). Thành viên của Ban Biên Tập đã ghi nhận được và gởi đến toàn thể đọc giả nguồn thông tin, tư liệu về những hoạt động hoằng pháp của Ngài khi về Việt Nam.

Hình ảnh thành viên đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Chương Trình Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP. Vũng Tàu.
  2. Lịch Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá và Ủy Lạo của HT. Pháp Sư Thích Giác Nhiên
  3. Đức Pháp Chủ Giáo Hội TGKSTG Viếng Thăm Công Trình Pháp Viện Minh Đăng Quang
  4. Đức Pháp Chủ Giáo Hội TGKSTG Viếng Thăm Việt Nam
  5. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên

Phản hồi - Ý kiến