Hình Lễ Tang của Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng

10/03/2011 // No Comment // Views: 122 views // Categories: Hình ảnh, Đặc biệt // Tags: .

Bài viết khác:

  1. Chương Trình: Lễ Tang Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  2. Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  3. Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  4. Hòa Thượng Thích Giác Đăng Đã Viên Tịch
  5. Buổi Lễ Húy Kỵ Cố Hòa Thượng Thích Giác Sự

Phản hồi - Ý kiến