PA: Lời Khai Thị của Đức Pháp Chủ

11/03/2011 // No Comment // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Ban Biên Tập xin trân trọng gởi đến toàn thể Quý độc giả! cùng nhau nghe lại đôi dòng pháp âm cao quý của đức Pháp chủ Thích Giác Nhiên, như dòng suối cam lồ tươi mát, tưới tẩm tâm hồn của chúng ta, để cùng nhau tinh tấn, thực hành, tiến tu đạo nghiệp.

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

Tập 8:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Pháp Âm: Bốn Đức Tính Cao Quý
  2. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  3. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  4. Phim PG: Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng
  5. Phim: Phổ Đà Sơn Truyền Kỳ

Phản hồi - Ý kiến