Tịnh Xá Ngọc Ninh Tổ Chức Khóa Tu Một Ngày

14/03/2011 // No Comment // Views: 29 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Với tâm nguyện “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, chư Ni Tịnh xá Ngọc Ninh – Hệ phái Khất sĩ – Ni giới giáo đoàn 3 đã quyết tâm tổ chức KHÓA TU 1 NGÀY cho đại chúng diễn ra một tháng 2 kỳ (vào ngày thứ 7 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng).

Dù biết rằng nơi thâm sơn hẻo lánh này Phật tử về Chùa rất ít ỏi, con số không vượt qua hàng trăm, trừ những ngày lễ trọng đại của huyện hội hay sự kiện Phật Giáo nói chung. Nhưng với sự chí thành của quí chư ni, đặc biệt là Ni sư trụ trì Tĩnh Liên, khóa tu vẫn diễn ra định kì hàng tháng, với gần 50 Phật tử gần xa (kể cả Phật tử từ Thành Phố HCM cũng không quản đường xa tháp tùng hộ trì và thực hành cùng khóa tu). “Khóa tu luôn cầu nguyện mang hạnh phúc đến mọi người…” (trích lời Ni sư Trụ Trì) và bằng phương pháp niệm Phật, kinh hành, và ngồi thiền, các phật tử tham gia khóa tu đã rất hoan hỉ và tinh tấn hành trì cùng Chư Ni, càng làm tăng thêm phước huệ cho đại chúng khóa tu. Hy vọng khóa tu sẽ được đón nhận sự đồng hành của quí chư ni và Phật tử trong và ngoài huyện Đức Trọng ngày càng phát triển hơn.

IMG_3010.JPG

Tin, Ảnh: Phước Hải – VCĐ Club

Bài viết khác:

  1. Gia Lai: Khóa Tu Thiền Đầu Năm tại Tịnh Xá Ngọc Túc
  2. Tịnh Xá Ngọc Túc Tổ Chức Đại Lễ Trai Tăng
  3. Khóa Tu Giới – Định – Tuệ lần 3
  4. Thư Chúc Tết Tân Mão của Đức Pháp Chủ
  5. Chen Vai Lễ Phật Ngày Rằm Tháng Riêng

Phản hồi - Ý kiến