PA: Nghiệp Tác Động Lúc Lâm Chung

16/03/2011 // No Comment // Views: 269 views // Categories: Truyền hình, Video // Tags: .

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

Tập 8:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  2. Phim PG: Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng
  3. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  4. PA: Bốn Đức Tính Cao Quý
  5. PA: Lời Khai Thị của Đức Pháp Chủ

Nơi chia sẻ của bạn: