PA: Tùy Duyên Niệm Phật

20/03/2011 // No Comment // Views: 462 views // Categories: Truyền hình, Video // Tags: .

…..$$$…..

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Tập 7:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  2. PA: Khất Thực Hóa Duyên
  3. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh
  4. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  5. PA: Nghiệp Tác Động Lúc Lâm Chung

Nơi chia sẻ của bạn: