Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Trở Về Thăm Thánh Tích của Tổ Sư và Quê Hương của Pháp Chủ

21/03/2011 // No Comment // Views: 38 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Đúng theo lịch trình đã đưa ra, vào sáng ngày 12/03/2011 đức Pháp chủ Thích Giác Nhiên đã trở về thăm quê của Tổ Sư ở Mũi Nai- Hà Tiên nơi Tổ ngồi nhập định chứng quả và bắt đầu khai mở giáo pháp Khất sĩ.

Trước thánh tích của Tổ, đức Pháp chủ đã bùi ngùi nhớ lại ân đức của Tổ thầy đã vì chánh đạo mà phải chịu biết bao nạn tai và khổ ách để hoằng truyền chánh pháp, sau chuyến đi đó đức Pháp chủ viếng quê hương nơi Ngài sinh ra và lớn lên ở Ô Môn- Cần Thơ, và viếng thăm một số miền Tịnh xá lân cận thuyết giảng kinh pháp và kết thúc chuyến đi vào ngày 19/03/2011.

Hình ảnh thành viên đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP.Vũng Tàu
  2. Lịch Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá và Ủy Lạo của HT. Pháp Sư Thích Giác Nhiên
  3. Chương Trình Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP. Vũng Tàu.
  4. Đức Pháp Chủ Giáo Hội TGKSTG Viếng Thăm Công Trình Pháp Viện Minh Đăng Quang
  5. Hòa Thượng Thích Giác Đăng Đã Viên Tịch

Phản hồi - Ý kiến