PA: Nhẫn Nhục Là Niềm Vui trong Cuộc Sống

22/03/2011 // No Comment // Views: 18 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

Tập 3:

YouTube Preview Image

Tập 4:

YouTube Preview Image

Tập 5:

YouTube Preview Image

Tập 6:

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  2. PA: Tùy Duyên Niệm Phật
  3. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền
  4. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  5. Phim PG: Trăm Năm Hư Vân Lão Hòa Thượng

Phản hồi - Ý kiến