Thượng Tọa Thích Chân Tính Viếng An Sức Khỏe Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên

05/04/2011 // No Comment // Views: 35 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Hôm nay ngày 03/03 âm lịch (05/04/2011) Thượng tọa Thích Chân Tính Trụ trì Chùa Hoằng Pháp, đã viếng an sức khỏe Đức Pháp chủ Thích Giác Nhiên, vì nhân duyên ngày mai tức ngày 04/03 âm lịch vào lúc 8h Đức Pháp chủ sẽ chính thức ra sân bay Tân Sơn Nhất, trở về Hoa Kỳ để tiếp tục chăm lo Phật sự bên Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

Thượng tọa đã nói lên lời tiễn biệt tri ân một bậc thầy mô phạm, với ân đức của những ngày mà ngài đã hoằng pháp tại Việt Nam, để lại trong lòng hàng ngàn Tăng- Ni và Phật tử một sự nuối tiếc vô biên khi phải đưa tiễn ngài rời khỏi quê hương. Đức Pháp chủ đã nhắc nhở và khuyên răn Tăng- Ni và Phật tử gần xa hãy hết mình vì đạo, hoằng truyền giáo pháp. Và hết sức tán thán công đức của Thượng tọa đã cống hiến và hy sinh rất nhiều cho Phật giáo tại quê nhà được thịnh hành và phát triển rực rỡ.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP.Vũng Tàu
  2. Chương Trình Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP. Vũng Tàu.
  3. Lịch Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá và Ủy Lạo của HT. Pháp Sư Thích Giác Nhiên
  4. Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Chùa Hoằng Pháp
  5. Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Trở Về Thăm Thánh Tích của Tổ Sư và Quê Hương của Pháp Chủ

Phản hồi - Ý kiến