Tịnh Xá Mộc Chơn Nơi Diễn Ra Khóa Tu Giới- Định- Huệ (Lần 04) Của Hệ Phái

05/04/2011 // No Comment // Views: 12 views // Categories: Thông Tin, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Ban Biên Tập xin trân trọng gởi đến một số hình ảnh do thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận được, về ngôi Tịnh xá Mộc Chơn nơi sẽ diễn ra khóa tu Giới- Định- Huệ (Lần 04). Do Hệ Phái tổ chức với sự tham gia của cả 6 giáo đoàn.

Mỗi giáo đoàn là 10 vị tham gia, riêng giáo đoàn III là 20 vị. Thời gian diễn ra khóa tu là 7 ngày. Trong hình ảnh của thành viên gởi về, Ban Biên Tập còn nhận thấy hình bóng của Đức Pháp chủ Thích Giác Nhiên cũng đã quang lâm chứng minh và viếng thăm ngôi Tịnh xá Mộc Chơn. Theo thông tin cho biết, Tịnh xá Mộc Chơn là nơi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang ẩn cư thực hành Tứ y Pháp Trung Đạo. Tổ sư ở đây trong một thời gian đủ dài để thọ giới Sa-di, sau đó là đại giới cụ túc Tỷ kheo, rồi hành trì thanh tịnh các giới pháp đã thọ lãnh với pháp danh Minh Đăng Quang do Đức Phật Di Đà huyền ký ban cho. Tịnh xá Mộc Chơn cũng là nơi Tổ sư thuyết những bài pháp đầu tiên, hóa độ những đệ tử đầu tiên, xuất gia và tại gia.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP
Bài viết khác:

  1. Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3
  2. Khóa Tu Giới – Định – Tuệ lần 3
  3. Vài Nhận Định về Hệ Phái Khất Sĩ
  4. Gia Lai: Khóa Tu Thiền Đầu Năm tại Tịnh Xá Ngọc Túc
  5. Cuốn Sách Tìm Hiểu về Hệ Phái Khất Sĩ Đã Chính Thức Ra Đời

Phản hồi - Ý kiến