Chương Trình Tưởng Niệm Tuần Chung Thất Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng

25/04/2011 // No Comment // Views: 148 views // Categories: Giáo Lý, Tu Học, Đặc biệt // Tags: .

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG 49 NGÀY

CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐĂNG

- TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC PHÁP

Tuyên bố lý do

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,

Thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

“Trần gian là huyễn mộng, kiếp phù sinh như sương gá đầu cành. Cuộc đời là quán trọ, con người là lữ khách, có sinh ắt có diệt.” Cố Hoà thượng Thích Giác Đăng, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hoà, Phó trưởng Giaó đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Pháp xã Phước Hoà, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào  lúc 2 giờ 35 phút ngày 2 tháng 2 năm Tân Mão (nhằm ngày 6 tháng 3 năm 2011), trụ thế 68 năm, hạ lạp 41 năm.

Kính bạch chư Tôn thiền đức,

Nhớ giác linh cố Hoà thượng xưa,

Giới luật tinh nghiêm giới sư một thuở

Truyền trao giới pháp bao thế hệ học trò

Dò bài nghiêm, xét hạnh kiểm càng nghiêm

Bao người kính, nể vì đạo hạnh.

Giám luật Giáo đoàn nêu cao mật hạnh

Nghiêm bên ngoài, nhưng trong ẩn từ bi

Hạnh đức ấy Tăng Ni đều kính quý.

Đến năm 1993,

Duyên hải Nha Trang miền cát trắng

Ngọc Pháp chỗ dừng lưu trú tịnh tu

Rồi ra công bồi đắp trùng tu

Tịnh xá mới bao lòng người nô nức.

Công quả, công phu Ngài đều gắng sức

Tiết kiệm từng thanh sắt, xẻng xi

Dầu là bệnh yếu, hiểm nguy

Không lạm dụng, phí hoang tiền Tam bảo.

Kính bạch chư Tôn đức,

Hôm nay, toàn thể chư Tôn đức Tăng hiện diện đồng câu hội về Tịnh xá Ngọc Pháp – địa điểm một thời Ngài đã từng lưu dấu tịnh tu, vận tâm thù thắng truy niệm công đức của Ngài, khắc sâu hình ảnh thiêng liêng cao quý của một bậc chân sư đạo hạnh đã viên tịch, nhân sau 7 tuần chung thất của cố Hoà thượng.

Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh này, chúng con xin cung thỉnh Hoà thượng Đạo sư chứng minh hệ phái cùng chư Tôn đức niêm hương bạch Phật, bạch Tổ truy niệm công đức của Ngài.

Chúng con xin cung thỉnh quý Ngài.

Cung thỉnh Hoà thượng Đạo sư an toạ, ………………………

Thông qua chương trình

Kính bạch chư Tôn đức,

Chương trình cúng truy niệm Giác linh trưa hôm nay gồm:

1. Tuyên bố lý do

2. Niêm hương bạch Phật

3. Giới thiệu thành phần tham dự

4. Cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng

5. Tuyên đọc ai điếu của TT. Giác Ngôn và ĐĐ. Giác Chân

6. Huấn từ của Hoà thượng Trưởng Giáo đoàn

7. Đạo từ của Hoà thượng Đạo sư chứng minh

8. Tác bạch cúng dường của đại diện môn đồ hiếu quyến và Phật tử Tịnh xá Ngọc Pháp

9. Nghi thức cúng Trai tăng.

3. Giới thiệu thành phần tham dự

Kính bạch chư Tôn thiền đức,

- Giờ phút này, cho phép con thành kính đảnh lễ giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đại lão Hoà thượng Thích Giác Tường – Đạo sư hệ phái, trú tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM đã hoan hỷ quang lâm chứng minh lễ cúng chung thất hôm nay.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu HT. Thích Giác Tuệ – Giáo phẩm Hệ phái, Phó trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM đến chứng minh lễ sáng hôm nay.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu HT. Thích Giác Dũng – Trưởng Giáo đoàn III, trụ trì TX. Ngọc Quang, Ban Mê Thuột đến chứng minh lễ sáng hôm nay.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu HT. Thích Giác Thảo – Phó Trưởng Giáo đoàn III, trú trì TX. Ngọc Phổ, Vạn Ninh, Khánh Hoà cũng đã đến chứng minh cho lễ sáng hôm nay.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu HT. Thích Giác Hùng – Giáo phẩm hệ phái, trụ trì TX. Ngọc Bửu, Tuy Hoà.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu TT. Thích Giác Thuận – Trưởng ban Nghi lễ Hệ phái, trụ trì TX. Ngọc Phú, Tuy Hoà.

- Chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu TT. Thích Giác Phùng, TT. Thích Giác Trí, TT. Thích Giác Trong – giáo phẩm hệ phái.

- Chúng con xin thành kính đảnh lễ giới thiệu chung chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III đã hoan hỷ quang lâm về tham dự lễ cúng truy niệm công đức của cố Hoà thượng hôm nay.

4. Cung tuyên tiểu sử

Cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hoà thượng ra sao mà ngày Ngài viên tịch được hàng hàng lớp lớp chư Tăng Ni hệ phái cũng như tỉnh hội và nam nữ Phật tử thập phương đều thể hiện sự trân trọng kính quý, và hôm nay cúng tuần chung thất tưởng niệm giác linh cố Hoà thượng mà có sự hiện diện đông đảo của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử như vậy? Giờ này, xin cung thỉnh ĐĐ. Giác Duyên cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng.

………………

Quả thật,

Sáu tám năm đời dương gian

Bốn sáu năm ánh đạo vàng thảnh thơi

Bốn mốt hạ lạp chói ngời

Tinh nghiêm đức hạnh một đời chuyên tu

Ngày đêm gìn trọn chữ tu

Thọ trì giới luật công phu rỡ ràng

Nay Người về cõi Niết-bàn

Giáo đoàn, pháp lữ, đạo tràng kính thưa

Quý thương nói mấy cho vừa

Chúc Ngài nhẹ bước cao đăng Phật đài

Rồi trong một buổi sớm mai

Ta-bà hội nhập hoằng khai đạo mầu

Viên thành Bát nhã cao sâu

Ba la mật hạnh gồm thâu Niết bàn.

5. Tuyên đọc ai điếu của TT. Giác Ngôn và ĐĐ. Giác Chân

Kính bạch chư Tôn đức,

TT. Giác Ngôn nguyên là Tăng trụ xứ Tịnh xá Ngọc Pháp và ĐĐ. Giác Châu – trụ xứ Tịnh thất Ngọc Nhẫn. Trước sự ra đi của cố Hoà thượng, TT Giác Ngôn và ĐĐ. Giác Chân đang hành đạo ở Mỹ Quốc cũng không tránh khỏi ngậm ngùi kính thương quý tiếc một cây đại thọ của Giáo đoàn đã ngả bóng về Tây. Giờ này, xin cung thỉnh ĐĐ. Giác Tâm tuyên đọc ai điếu.

………………

THƯƠNG ôi! – một Đóa Sen thiêng ngủ

KÍNH bậc Sa môn xả bóng hiền!

6. Huấn từ của HT. Trưởng Giáo đoàn

Với giới đức trang nghiêm, thanh tịnh, toả sáng gương lành. Gần 50 năm làm Thích tử Như Lai, Hòa thượng đã từng tâm niệm:

Nguyện đem thân xác mọn này

Tô bồi đạo pháp dựng xây đạo tràng.

Cúng dương Tam bảo nghiêm trang

Làm cho đời đạo ngày càng tốt tươi.

Nhân ngày cúng tuần chung thất của cố Hoà thượng, trong giờ phút trang trọng này, chúng con xin cung thỉnh HT. Trưởng Giáo đoàn III vì lòng bi mẫn đối với chư Tăng trong Giáo đoàn III nói chung và chư Tăng và thiện nam tín nữ Phật tử TX. Ngọc Pháp nói riêng có đôi lời huấn từ để sách tấn trên bước đường “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”. Xin cung thỉnh huấn từ của Hoà thượng.

7. Đạo từ của HT. Đạo sư chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức,

Đáp lời kiền thỉnh của Ban tổ chức lễ tang cố Hoà thượng, Đại lão HT. Đạo sư chứng minh hệ phái đã không quản ngại đường xá xa xôi, hoan hỷ gác lại các Phật sự khác, ưu ái dành thời gian đến chứng minh cho lễ cúng chung thất của cố Hoà thượng chúng con. Trong giờ phút trọng thể nghiêm trang này, chúng con xin cung thỉnh Đạo từ chứng minh của Đại lão Hoà thượng.

8. Tác bạch cúng dường Trai tăng

Để đáp tạ thâm ân của chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni trong hệ phái và Giáo đoàn đã thuỳ từ quang lâm về đạo tràng Ngọc Pháp để hướng dẫn, tổ chức lễ tang cố Hoà thượng trụ trì TX. Ngọc Pháp và tiễn đưa kim quan cố Hoà thượng đến nơi trà tỳ, và hôm nay lễ chung thất cúng cầu nguyện, truy niệm công đức của cố Hoà thượng, quý Ngài đã bất từ bi quyện, hoan hỷ quang lâm chứng minh cho lễ cúng hôm nay. Giờ này, xin mời ĐĐ. Giác Nghiêm thay lời cho môn đồ hiếu quyến và Phật tử Ngọc Pháp dâng lời tác bạch cảm tạ cúng dường đến chư Tôn đức HT, TT, ĐĐ, TN hiện diện. Xin cung thỉnh Đại đức.

Thích Giác Hoàng biên soạn

Bài viết khác:

  1. Giáo Đoàn III Khất Sĩ Tưởng Niệm Tuần Chung Thất của Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  2. Hòa Thượng Đạo Sư Chứng Minh Với Thời Thuyết Giảng Nhân Tuần Chung Thất Của Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  3. Chương Trình: Lễ Tang Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  4. Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  5. Chương Trình Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên Viếng Thăm Các Miền Tịnh Xá tại TP. Vũng Tàu.

Nơi chia sẻ của bạn: