MP3: Sự Tích Phật A Di Đà Và Bảy Vị Bồ Tát

29/04/2011 // No Comment // Views: 2 872 views // Categories: MP3, Truyền hình // Tags: .

…….$$$……

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  2. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  3. PA: Tùy Duyên Niệm Phật
  4. Video: Sự Tích Địa Tạng Bồ Tát
  5. Phim 3D: Phật Thuyết Pháp Hoa Kinh

Nơi chia sẻ của bạn: