Hòa Thượng Đạo Sư Chứng Minh Với Thời Pháp Thoại Tại Tịnh Xá Ngọc Long- Bình Định

02/05/2011 // No Comment // Categories: Giáo Đoàn III KS, Tin Tức, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Nhân chuyến tham dự lễ tưởng niệm Cố trưởng lão Thích Giác Phất (Giáo đoàn III), Hòa thượng Thích Giác Tường -Pháp sư đạo sư chứng minh Hệ Phái Khất sĩ, đã có thời pháp ngắn vào lúc 8 h, đêm ngày 02/04/2011 (nhằm ngày 30/03/ âm lịch), tại Tịnh xá Ngọc Long, thị trấn Diêu Trì, tỉnh Bình Định.

Hòa thượng đã phân tích rõ khái quát ý nghĩa sự viên tịch của người tu, và cái chết của người tại gia là như thế nào, Ngài còn khuyến tấn hội chúng nên tinh tấn tu hành, học hỏi giáo lý của chư Phật, hầu xa lìa phiền não tự thân, hướng đến giá trị Chân- Thiện- Mỹ, để sống tốt hơn với gia đình và xã hội.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

IMG_5749.JPG

Chân dung của Đức Tổ Sư

IMG_5740.JPGIMG_5746.JPGIMG_5755.JPGIMG_5758.JPGIMG_5766.JPGIMG_5770.JPG

IMG_5776.JPGIMG_5778.JPGIMG_5779.JPGIMG_5792.JPGIMG_5798.JPGIMG_5800.JPG

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Hòa Thượng Đạo Sư Chứng Minh Với Thời Thuyết Giảng Nhân Tuần Chung Thất Của Cố Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  2. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Minh – Bình Thuận
  3. Chư Tăng TX. Ngọc Minh Trì Bình Khất Thực
  4. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Cát – Bình Thuận
  5. Tịnh Xá Ngọc Pháp Tổ Chức Khóa Thiền Tập 3 Ngày

Phản hồi - Ý kiến