Chùm Ảnh Về Ngôi Tịnh Xá Ngọc Tòng – Nha Trang

05/05/2011 // No Comment // Categories: Bài Viết + Tịnh Xá + Tiểu Sử, Giáo Đoàn III KS, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Tịnh xá Ngọc Tòng – Tổ đình Nam Trung – là ngôi Tổ đình trung tâm của Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ, cũng là một danh lam thắng cảnh của TP. Nha Trang. Tịnh xá được khởi công xây dựng vào ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ (1966) do Trưởng Lão Giác An khai sơn. Ngài là người Nam Bộ ở tại thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay Thượng Toạ Thích Giác Phùng trụ trì đời thứ 6 năm 1976. Đến năm 1996, Thượng Toạ đã xây dựng bảo tháp Trưởng Lão Giác Phải, kiểu bát giác bảy tầng, đường kính 3m, cao 5m. Năm 2000, xây dựng nhà Tăng hai tầng, dài 20m, rộng 8m. Năm 2001, xây dựng hai ngôi mộ tháp cố Đại Đức Giác Xuân và Đại Đức Giác Nên, kiểu tròn cao 3m.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP


Bài viết khác:

  1. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Tòng – Nha Trang
  2. Chùm Ảnh Về Ngôi Tịnh Xá Ngọc Ninh – Phan Rang
  3. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Vạn – Nha Trang
  4. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Liên – Nha Trang
  5. Kiên Giang: Tịnh Xá Ngọc Hải Khánh Thành Cầu Bê Tông kênh Bảy Suối

Phản hồi - Ý kiến