VD: Phật Đản Ca

14/05/2011 // No Comment // Views: 37 views // Categories: Pháp âm, Video, Đặc biệt // Tags: .

…….$$$…….

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  2. PA: Thanh Thản Niệm Phật
  3. PS: Sự Ra Đời Của Đức Phật
  4. PA: Tùy Duyên Niệm Phật
  5. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền

Phản hồi - Ý kiến