Chùm Ảnh Về Cuộc Đời Của Tổ Sư Minh Đăng Quang

18/05/2011 // 2 comments // Views: 273 views // Categories: Tổ Sư MINH ĐĂNG QUANG, Đặc biệt, Đạo Phật Khất Sĩ // Tags: .

(TXNM): Nhà du tăng Khất sĩ đầu tiên, đức Tôn sư Minh Đăng Quang, đã làm sống cái vẻ đẹp cao quý mà đã có trên 25 thế kỉ nay của một bậc sống đời phạm hạnh. Nó như một tiếng chuông cảnh tỉnh, một tiếng trống giục liên hồi cho những ai còn đang mải chạy theo danh lợi hào nhoáng bên ngoài.

Ngài nhắc cho mọi người biết trên đời này vẫn có những bậc thoát trần thượng sĩ với chí nguyện nối truyền chánh đạo, thủ thực thanh bần, hy sinh cuộc đời mình để pháp bảo của Như lai được mãi mãi trường tồn trên thế gian này. Do nhân duyên đó BAN BIÊN TẬP tinhxangocminh.net xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh về cuộc đời của đức Tổ sư Minh Đăng Quang từ khi thời ấu niên, trung niên, xuất gia và chặng đường hành đạo của ngài.

Hình ảnh do thành viên tinhxangocminh.net sưu tầm:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

 1. Hiếu Đạo Theo Quan Điểm của Tổ Sư Minh Đăng Quang
 2. Những Dấu Tích Và Pháp Bảo Của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Còn Lưu Lại
 3. Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích ca Chánh pháp”
 4. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng
 5. 10 Điều Dạy của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Comment (2) | Nơi chia sẻ của bạn:

 1. mỗi bước chân của Tổ Sư và chư vị Trưởng Lão Đức Thầy đặt đến vùng đất nào, các miền tịnh xá vươn lên đến đó. !

  Trả lời
  Nguồn Đạo
  19/05/2011
 2. kính lạy Cửa Khất Sĩ Đường Như Lai!
  Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

  Trả lời

Nơi chia sẻ của bạn: