Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 48 Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân

22/05/2011 // No Comment // Views: 29 views // Categories: Tin Tức, Trong nước // Tags: .

Vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2011 (20/4/Tân Mão), tại Văn phòng 2 Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và môn nhơn đệ tử trọng thể tổ chức Lễ tưởng niệm lần thứ 48 (20/4/Quý Mão – 20/4/Tân Mão) Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân và chư Thánh tử vì đạo.

Đến tham dự Lễ tưởng niệm có HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Viên Giác, HT. Thích Huệ Thành – Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW; HT. Thích Trung Hậu – Trưởng Ban Văn hóa TW; HT. Thích Thiện Tánh – UV. Kiểm soát HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; chư Tôn giáo phẩm HĐTS, các Ban Viện TW, Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, chư Tôn đức Trụ trì các Tự viện, hàng ngàn Tăng Ni và Phật tử tham dự.

Khách mời có ông Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Tp. Hồ Chí Minh; quý ông, bà đại diện các Sử, ngành Tp. Hồ Chí Minh, quận 3 và phưởng 8 sở tại.

Theo tư liệu lịch sử, khi lên nắm chánh quyền tại miền Nam, với chánh sách kỳ thị tôn giáo, chánh quyền Ngô Đình Diệm thực thi nhiều chủ trương hà khắc đối Phật giáo, đỉnh điểm là năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh triệt hạ cờ Phật giáo vào Đại lễ Phật đản năm 1963. Qua đó, Tăng Ni, Phật tử miền Nam vùng lên đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo và chính quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp, bắt bớ, giam cầm nhiều Tăng Ni, Phật tử. Trước tình hình đó, Bồ tát Thích Quảng Đức tự nguyện thiêu thân mình để cúng dường Chánh pháp, bảo vệ đạo pháp, bảo vệ dân tộc trước sự xâm lược của đế quốc Mỹ.

Vào sáng ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tại ngã tư Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Cách mạng tháng 8 – Nguyễn Đình Chiểu), Bồ tát Thích Quảng Đức tự tay chăm lửa tự thiêu để cúng dường Chánh pháp, bảo vệ dân tộc trong tư thế ngồi kiết già, tay bắt ấn tam muội. Khi hỏa táng nhục thân, trái tim của Hòa thượng Thích Quảng Đức vẫn còn nguyên vẹn. Hình ảnh tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức đã làm chấn động thế giới, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tự hào về một vị Bồ tát hiện thân để bảo vệ đạo pháp và dân tộc.

Để ôn lại công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cung tuyên Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức:

quangduc2011-10

“Bồ tát Thích Quảng Đức – Vị Bồ tát tự thiêu để cúng dường Chánh pháp, tên là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897, tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi nổi tiếng là nhiều gió, nên gọi là xứ Tụ Phong (Tu Bông).

Song thân của Ngài là cụ Lâm Hữu Ứng và bà Nguyễn Thị Nương. Khi lên 7 tuổi, Ngài được Hòa thượng Thích Hoàng Thâm (là cậu ruột) nhận Ngài làm con nuôi, đổi tên là Nguyễn Văn Khiết.

Năm 15 tuổi, Ngài thọ Sa di, 20 tuổi thọ Tỳ khưu và Bồ tát giới, pháp danh Thị Thủy, pháp tự là Hành Pháp, hiệu Thích Quảng Đức.

Sau khi thọ giới xong, Ngài phát nguyện nhập thất tịnh tu 3 năm trên một đồi núi ở Ninh Hòa, và sau lập nơi núi nầy một ngôi chùa hiệu Thiên Lộc.

Rời núi, Ngài vân du hóa đạo, một mình với chiếc bình bát theo hạnh đầu đà. Qua hai năm mãn nguyện, Ngài lại về nhập thất tại chùa Thiên Ân (Ninh Hòa).

Năm 1932, An Nam Phật học Hội ra đời, Đại lão Hòa thượng Hải Đức đến tận nơi Ngài đang nhập thất, mời Ngài về chứng minh Đạo sư tại Chi hội Phật học Ninh Hòa; sau đó Ngài lại nhận nhiệm vụ Kiểm Tăng tỉnh Khánh Hòa, do Giáo hội Tăng già cung thỉnh.

Sau thời gian hành đạo tại miền Trung, Ngài vào miền Nam,  đi hóa đạo khắp vùng Sài Gòn, Gia Định, Bà Rịa, Long Khánh, Định Tường, Cai Lậy, Hà Tiên và đến Nam Vang 3 năm nghiên cứu kinh điển Pali.

Hai mươi năm hành đạo ở miền Nam và Nam Vang, Ngài đã khai sơn và trùng tu 17 cảnh chùa. Tổng cộng, Ngài đã có công xây dựng và trùng tu tất cả là 31 ngôi chùa. Ngôi chùa cuối cùng nơi Ngài trụ trì là chùa Quán Thế Âm, số 68 Nguyễn Huệ (Phú Nhuận), nay đổi tên đường là số 90 đường Thích Quảng Đức (Phú Nhuận). Trước khi Ngài về Trụ trì chùa Quán Thế Âm, Hòa thượng đã có thời gian trụ trì chùa Long Vĩnh, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, nên người ta còn quen gọi Ngài là Hòa thượng Long Vĩnh và Ngài còn lấy đạo hiệu là Thích Giác Tánh.

Năm 1953, tại Đại hội Giáo hội Tăng già Nam Việt lần thứ hai, Đại hội đã mời Ngài giữ chức Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Tăng già Việt Nam; đối với Hội Phật học Nam Việt Ngài còn nhận thêm sự thỉnh cầu của Hội Phật học Nam Việt làm trụ trì chùa Phước Hòa (trụ sở đầu tiên của Hội).

Khi trụ sở này được dời về chùa Xá Lợi, Ngài giao nhiệm vụ lại cho Hòa thượng Thích Quảng Minh và bắt đầu dời gót vân du hành đạo khắp nơi, dùng mọi phương tiện thích nghi, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học theo chánh đạo.

Ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão (11/6/1963), trong cuộc diễn hành trên một ngàn vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni để tranh thủ chính sách bình đẳng tôn giáo và sự tôn trọng lá cờ Phật giáo, cùng sự thực thi năm nguyện vọng chơn chánh của Phật giáo, Ngài thấu nhận “Chính pháp là ngọn đuốc thần, soi sáng thế nhân, còn thân Ngài vẫn chỉ là giả tạm” nên Ngài quyết định thực hành hạnh nguyện tự thiêu thân, cúng dường Phật pháp, và cũng để chứng tỏ những nguyện vọng chính đáng của Phật giáo, đồng thời cũng để giải tỏa cho ba ngôi chùa ở Huế, lúc ấy đang bị vây khốn. Chính vì tâm nguyện ấy, nên Ngài tự tẩm xăng, ướt mấy lớp cà sa. Khi đến giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt Sài Gòn (nay là đường Cách mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), từ trên xe Ngài ung dung bước xuống, ngồi kiết già và tự tay quẹt châm lửa vào người. Ngọn lửa bốc cao phủ kín thân mình, Ngài vẫn an nhiên tịnh tọa, lưng thẳng như tượng đồng. Gần 15 phút sau lửa sắp tàn, Ngài gật đầu ba lần như cúi chào tạm biệt, rồi ngã nằm ngửa, trên tay còn kiết ấn Cam lộ.

Trước khi Giác linh về cõi Phật, Ngài còn để lời cảnh tỉnh Tổng thống Ngô Đình Diệm và chế độ thời ấy, hãy áp dụng sự công bình đối với tôn giáo và nhất là không nên khắc nghiệt, mà hãy mở rộng từ bi bác ái đối với quốc dân.

Đối với hàng ngũ Phật giáo đồ, Ngài căn dặn rằng : “Tôi thiết tha kêu gọi chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí, hy sinh để bảo tồn Phật pháp”.

Nhục thân của Bồ tát Thích Quảng Đức được rước về quàng tại chùa  Xá Lợi hơn một tuần. Đến ngày 20/6/1963, Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo, cùng tất cả chư Tăng Ni và Phật tử đưa về An dưỡng địa cử hành trọng thể lễ trà tỳ.

Sự thị tịch của Bồ tát Quảng Đức có những điều kỳ diệu :

- Khi lửa cháy phủ người, mà Ngài vẫn ngồi như tượng đồng đen, tay kiết ấn, chân ngồi kiết già, không hề lay chuyển.

- Khi trà tỳ, xương thịt cháy hết, nhiều mẫu xương phát ra những màu sắc tốt đẹp. Đặc biệt nhất là quả tim vẫn còn y nguyên. Sự huyền diệu này đã làm cho Tăng, Ni Phật tử và nhân loại trong cũng như ngoài nước vô cùng kính phục.

Ngài thị tịch, nhưng hình ảnh Bồ tát đã khắc sâu, in đậm vào lòng người con Phật. Bồ tát đã dùng nhục thân làm ngọn đuốc phá tan màn vô minh, hắc ám của Ngô triều, làm chấn động năm châu, khiến cho tất cả các nước trên thế giới đều bênh vực phong trào đấu tranh chơn chánh của Phật giáo. Sự viên tịch vô cùng cao quý của Ngài, đã gây xúc động mạnh trong mọi giới và là một gương sáng cho toàn thể Phật giáo đồ.

Bồ tát tuy viên tịch, nhưng ngọn lửa Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi của Ngài vẫn còn sáng và sáng chói mãi muôn đời trong lòng người Phật tử cùng nhân loại khắp năm châu.”

Nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Bồ tát Thích Quảng Đức đã vị pháp thiêu, HT. Thích Trí Quảng dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, môn nhơn đệ tử:

quangduc2011-9

“Trong không khí trang nghiêm, hòa hợp và đạo vị của ngày Lễ Kỷ Niệm lần thứ 48 Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC vị pháp thiêu thân, hiệp kỵ chư Thánh tử Đạo đã hy sinh vì Đạo pháp, cho phép chúng tôi thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam có đôi dòng tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Bồ Tát,

Lửa ngất tòa sen mãi đượm hồng

Pháp thân lồng lộng tựa hư không

Danh thơm còn mãi trang thanh sử

Quả tim bất diệt, đóa sen hồng.

Thật vậy, cách đây 48 năm, cũng vào thời điểm này, giữa Thành phố Sài Gòn, thủ đô của chế độ Ngô Đình Diệm, Phật giáo Miền Nam đã dấy lên những phong trào đòi độc lập tự do dân chủ. Nhất là phong trào đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo của Phật giáo đồ Việt Nam. Trong khí thế bừng bừng quyết tử để Đạo pháp được trường tồn, thì xuất hiện một nhục thân Bồ Tát, đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức, với tinh thần vô ngã vị tha, trọn một đời lập chí siêu phàm, suốt một kiếp hiện thân Đại Sĩ. Như Bồ Tát đã từng huấn thị :

“Đạo pháp mất còn mới là điều hệ trọng

Xác thân này như cát bụi phù du”

Bằng tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi của Đạo Phật, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng vì đồng bào, đồng đạo, nhất là sự tồn vong của Đạo pháp và tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các Tôn giáo, Bồ Tát đã mượn ngọn lửa thiêng để tự thiêu thân bảo tồn Phật Pháp vào sáng ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão giữa đại lộ Phan Đình Phùng – Lê Văn Duyệt, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu – Cách Mạng Tháng 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Chính ngọn lửa thiêng hùng tráng, từ bi cao ngất tòa sen, đã nâng hình hài Bồ Tát vào thế giới bất diệt, hình ảnh ấy đã in đậm trong ký ức của mỗi người Việt Nam và thế giới, cùng Phật giáo đồ Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam, kể từ đó:

Ngài nằm xuống cho ngàn thu in bóng

Ngọn lửa hồng thiêu rụi bạo tàn

Bằng tinh thần bất bạo động, không một tấc sắt trong tay, với tình thương và trí tuệ sáng ngời dũng cảm, bằng đức đại hùng, đại lực, đại từ bi của Bồ Tát, Ngài đã lấy tình thương xóa bỏ hận thù, lấy tình thương phủ lên sắt thép, lấy tình thương hóa giải bạo tàn. Và trước khi sắp vĩnh viễn cõi đời, viên mãn Bồ Tát đạo, Ngài vẫn còn nhắn nhủ:

“Tôi nằm xuống Tăng Ni hãy tiến tới

Quyết hy sinh giữ lấy đạo vàng”

Thắm thoát, 48 năm đã trôi qua, dù không gian có biến dịch, thời gian có đi qua, quá khứ đã lui về dĩ vãng, lịch sử có sang trang, nhưng công đức mà Bồ Tát và chư Thánh tử Đạo đã hy sinh cho Đạo Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc, tự do tín ngưỡng được tôn trọng sẽ còn sống mãi trong lòng người con Phật Việt Nam và lịch sử Phật giáo Việt Nam cùng thế giới. Đặc biệt, con đường được mang tên Người – Thích Quảng Đức, chạy ngang qua quận Phú Nhuận, giữa lòng Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, là một minh chứng hùng hồn cho lịch sử, mà thế hệ trước cũng như những thế hệ sau mãi mãi ghi nhớ và trân trọng.

Với trái tim bất diệt, trái tim biểu thị của sự kết tinh bao nghị lực kiên cường, lòng quả cảm bất khuất trung kiên, bằng tinh thần, ý chí, hồn thiêng sông núi của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, đã hun đúc lên con người Thích Quảng Đức, là một kỷ vật vô cùng quý báu mà Ngài đã để lại cho Tăng Ni, Phật tử chúng ta, đã trở thành gia bảo chung của Phật giáo Việt Nam. Quả tim bất diệt ấy là đóa hoa sen tươi thắm bất nhiễm, là viên ngọc vô giá, long lanh như ngọc lưu ly thanh tịnh đã được nung đến độ cao của lửa thế gian hữu hạn, nhưng vẫn sáng ngời sắc thái tự nhiên bất diệt giữa lòng các pháp hữu vi giả tạm. Như Ngộ Ấn Thiền sư đã nói:

“Trên núi ngọc thiêu màu vẫn đượm

Trong lò sen nở sắc thường tươi”

Và còn biết bao vị Tăng Ni, Phật tử, chư Thánh tử vì Đạo, đã noi gương đại hùng lực, đại từ bi của Bồ Tát thiêu thân cúng dường Tam bảo, quyết chí hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho nước nhà độc lập, hạnh phúc và phồn vinh. Quả thật:

“Xác ai ngã xuống đất này

Cho hoa Đạo pháp ngày ngày thêm tươi”

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 48, ngày Bồ Tát vị pháp thiêu thân, chư Thánh tử vì Đạo đã hy sinh cho Đạo pháp trường tồn, cho chúng ta được sống và hưởng thụ những thành công tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam hơn 4 thập niên qua, với sự hình thành và phát triển liên tục, trang nghiêm, huy hoàng vững mạnh của Phật giáo Việt Nam, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là đỉnh cao của lịch sử và thời đại.

Để kỷ niệm và tri ân Bồ Tát, chư Thánh tử vì Đạo, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN chúng ta phải nỗ lực phát huy Chánh pháp làm cho truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trên đường phát triển, giữ vững nền hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam thân yêu.

Mong rằng ngọn lửa thiêng của Bồ Tát Thích Quảng Đức và pháp thân lồng lộng của Ngài, gương hy sinh cao cả của chư Thánh tử Đạo sẽ soi đường dẫn lối cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử thiêng liêng trọng đại, phát triển vững mạnh, trang nghiêm, huy hoàng trong lòng dân tộc.”

Tiếp theo chương trình, toàn thể chư Tôn giáo phẩm, pháp hội đạo tràng đồng dâng hương cúng dường Bồ tát Thích Quảng Đức.

quangduc2011-17

Chư Tôn giáo phẩm và quý quan khách tham dự lễ tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức

quangduc2011-19

quangduc2011-18

quangduc2011-21

quangduc2011-20

quangduc2011-16

quangduc2011-11

quangduc2011-14

quangduc2011-13

quangduc2011-15

quangduc2011-12

quangduc2011-8

quangduc2011-6

Chư Tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

quangduc2011-5

quangduc2011-7

quangduc2011-4

quangduc2011-3

quangduc2011-2

quangduc2011-1

HT. Thích Thiện Tánh cảm tạ

Theo: GHPGVN

Bài viết khác:

  1. Không Khí Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang tại Miền Bắc
  2. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng tại Hải Ngoại
  3. TP.HCM: Tưởng Niệm NT Thích Nữ Huỳnh Liên Lần Thứ 24
  4. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng
  5. Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng tại Tỉnh Vĩnh Long

Phản hồi - Ý kiến