Đức Thầy Giác An – Vị Sư Đầu Tiên Của Hệ Phái Phật Giáo Khất Sĩ Vào Bình Thuận

02/07/2011 // No Comment // Views: 80 views // Categories: Bài Viết + Tịnh Xá + Tiểu Sử, Giáo Đoàn III KS // Tags: .

(TXNM): Đức Thầy Giác An thế danh là Nguyễn Văn Ngàn, sinh năm Tân Sửu (1901) tại làng Hòa Long, Tổng An Thới, hạt Sa Đéc – miền Nam nước Việt. Thân phụ Ngài là cụ Nguyễn Văn Diệu, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hớn.

Khi còn ở thế tục Ngài là vị lương y đem hết tài năng của mình bốc thuốc nam chữa bệnh nổi tiếng một thời khắp vùng Sa Đéc.

Năm 1944 chiến tranh bùng nổ, Ngài nhận thấy cuộc đời là vô thường, chúng sanh mãi trầm luân trong khổ não, nên Ngài phát tâm xuất gia tầm đạo. Ngài đến cư ngụ và gìn giữ ngôi Chùa An Phú Cung (Chùa Bà Tám).

Một thời gian ngắn, Ngài gặp được Tổ sư Minh Đăng Quang đang hành đạo ở xứ này. Ngài cảm mộ đạo đức và hạnh giải thoát của Tổ sư nên phát nguyện nối gót Tôn sư sống đời Khất sĩ.

Vào năm 1949 (Kỷ Sửu) theo hầu thầy và được Tổ sư giáo dưỡng nên Ngài sớm am tường chân lý và trở thành một trong những đại đệ tử của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Sau khi Đức Tổ Minh Đăng Quang vắng bóng, Ngài phát nguyện hành trì hạnh độc giác và du phương hóa đạo ở miền Trung nước Việt. Năm 1958 Ngài đem giáo pháp Khất sĩ truyền vào Bình Thuận lập nên ngôi Tịnh xá Ngọc Cát trên động làng thuyền phường Đức Nghĩa – TP. Phan Thiết.

Đức Thầy Giác An là một bậc chân tu. Ngoài việc hành trì thiền định, hóa đạo cho chúng sanh, Ngài còn phát nguyện hành pháp bố thí Ba La Mật ngay cả xác thân của mình. Ngài đã 4 lần bố thí máu cho bệnh nhân khi cần đến. Ngài đã tế độ rất nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Ngài có công lớn truyền giáo pháp Khất sĩ vào đất Bình Thuận và miền Trung nước Việt.

Trong lễ tự tứ ngày 16/7/1971, không bệnh tật gì, Đức Thầy Giác An đang ngồi chứng minh lễ, sau khi dặn dò các môn đồ đệ tử ở lại tiếp nối hạnh nguyện của Tổ sư, giao phó xong vào khoảng 3.30 phút, Ngài lấy tay vỗ lên đỉnh đầu 3 cái và an nhiên thị tịch tại Tịnh xá Ngọc Cát.

Đồ chúng và Giáo Hội làm lễ trà tỳ rước linh cốt thờ ở 2 Bảo Tháp tại Tịnh xá Ngọc Cát (Bình Thuận) và Tịnh xá Ngọc Tòng (Khánh Hòa).

Trích “Danh Tăng Bình Thuận”

Bài viết khác:

  1. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Cát – Bình Thuận
  2. Đôi Nét về Tịnh Xá Ngọc Minh – Bình Thuận
  3. Lời Thầy Dạy: Đức Thầy Giác An
  4. Chùm Ảnh Về Ngôi Tịnh Xá Ngọc Cát – Bình Thuận
  5. Sự Hình Thành và Phát Triển của Giáo Đoàn III Khất Sĩ

Phản hồi - Ý kiến