Khất Sĩ Nhiệm Mầu

08/07/2011 // 1 comment // Views: 21 views // Categories: Bài viết, Thơ, Đặc biệt // Tags: .

……$$$……

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Khất sĩ bước du phương!

Thức nhân sanh trong kiếp sống mộng trường

Đang say đắm, trong ái hà tục lụy.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Tăng sĩ bóng huỳnh Y!

Lấy thân giáo để hoằng truyền Chánh đạo

Pháp đại từ cho tỉnh giấc thê lương.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Chiến sĩ phá mê si!

Đem gươm Tuệ, chém tan quân phiền não

Lấy thân mình, dũng tiến bước phiêu linh.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Họa sĩ vẽ nên đời!

Cho cảnh trần đang sống giữa chơi vơi

Thêm mùi vị, sắc màu, hương giải thoát.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Bác sĩ trị mê si!

Trị cho đời bằng viên thuốc từ bi

Thấm vào tim mùi cam lồ Pháp vị.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Tiến sĩ dạy tu trì!

Khuyên nhân thế đừng ưu, bi sầu khổ

Vì chúng sanh vạn loại sống yêu thương

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Nha sĩ nhổ mê tà!

Nhổ cho ra gốc khổ ở ta bà

Để vui sống chung cùng trong tất cả.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Nho sĩ học lý chơn!

Ánh đạo từ cao quý của Tôn sư

Khơi đuốc tuệ độ đời Chơn- Thiện- Mỹ.

 

Tôi xin hỏi: Người là ai thế nhỉ?

Trả lời rằng: Tu sĩ chớ gì đâu!

Tu là sửa, cho sầu bi vơi cạn

Sĩ là trò, học giáo Pháp huyền vi.

 

Vậy mới thấy sự nhiệm mầu Khất sĩ

Chỉ hai từ nhưng huyền bí thâm sâu

Đúng thật là Pháp nghĩa sánh không vì

Đã bao hàm tiếng “Sĩ” khác chi đâu.

Giác Minh Luật

Bài viết khác:

 1. Bổ Nhiệm Trụ Trì Tịnh Xá Ngọc Long- Huyện Tuy Phước
 2. Tặng Phẩm Dâng Khóa Tu Giới – Định – Huệ (lần 4) của HT. Giác Toàn: Nhiệm Mầu Thiền Gia
 3. Hình Lễ Đại Tường Trưởng Lão Thích Giác Phất Và Bổ Nhiệm Trụ Trì
 4. Lời Khất Sĩ Khuyến Tu
 5. Ước Mơ Xuất Gia Làm Khất Sĩ

Comment (1) | Ý kiến - Phản hồi

 1. Mô Phật,
  Thơ hay ghê luôn, vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, có nhiều điều để học hỏi, …

  Trả lời
  An Le
  08/07/2011

Phản hồi - Ý kiến