Chùm ảnh: Nét đẹp của Tăng đoàn Khất Sĩ

22/07/2011 // 2 comments // Views: 1 250 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Ban Biên Tập tinhxangocminh.net xin giới thiệu chùm ảnh (tổng hợp) của Tăng đoàn Khất sĩ, nhằm tôn vinh nét đẹp thanh thoát của màu huỳnh y rực rỡ, như sự chứng nghiệm của Tăng đoàn thời Đức Phật, mà ngày nay đang được truyền thừa và tiếp nối mạng mạch của ba đời chư Phật.

Thưở xưa khi Tăng đoàn của đức Phật đi đến đâu thì nơi đó hưởng được sự bình an, thấm nhuần ân đức của Ngài, dân chúng nơi đó được trở về nương tựa Chánh pháp, được Đức Phật khai thị mà chứng ngộ lý pháp, thành tựu các đạo quả.

Ngày nay là thời kỳ được cho là mạt pháp, nhưng với những chí nguyện kiên cường, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã đứng lên khai sáng, khơi nguồn chơn lý, thành lập Tăng đoàn du Tăng Khất sĩ, học hạnh chư Phật, sống đời đơn giản, nuôi dưỡng đạo nghiệp, để làm tấm gương quý bao cho đời, lấy đó mà giữ vững niềm tin trên con đường đạo Pháp.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net tổng hợp:

BAN BIÊN TẬP  (tổng hợp)

Comment (2) | Nơi chia sẻ của bạn:

 1. Hơn Tạ Lý Thuyết.
  Hình ảnh Khất Thực là của 3 đời 10 phương chư Phật, là gương sáng, hạnh lành đem phúc lạc vào nhân gian cho nhân thiên, nay lại lần nữa xuất hiện giữa miền nam đất Việt.
  Một cành mà nở trăm hoa
  Bóng Y BÁT đẹp quê ta tự rày
  Chân truyền Khất Sĩ là đây
  Bóng xưa nay với hình nầy …
  Y Bát Chơn Truyền là hành trang tâm linh cho hành giả Hảo Tâm Xuất Gia, hướng tới mục đích tối thắng giải thoát.
  Ngoài Y Bát và Tứ Y Pháp ra không có đạo Niết Bàn nào khác, mà chỉ là đạo nhân thiên hay còn trong lục đạo. Do đó đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Ngài thị hiện vào cõi đời thời Mạc Pháp: Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp.
  May thay, lành thay KHẤT SĨ ĐẠO còn đức Nhị Tổ Giác Chánh Kế Truyền và ân phước thay cho con Rồng – cháu Tiên, Phật gia lực, Tổ hộ trì NGƯỜI ĂN MÀY THẾ KỶ, đã quyết tâm làm sống lại nơi CÁI NÔI của Phật Giáo Ấn Độ, đã bị biến mất truyền thừa này hơn 700 năm trước do các hạng tu danh lợi và trá hàng của Bà La Môn, nhưng khi hình ảnh ba Y một BÁT xuất hiện, thì ngay cả đức DALAI LAMA cũng thực hiện Pháp Hành đầu Trần – chân Không và ôm Bình Bát đi Khất Thực ở nơi đức Phật thành đạo 28/01/1998, với sự có mặt của 24 quốc gia thành viên và hảng phim Hollywood.
  Đầu đội trời NỐI PHÁP
  Chân đạp đất truyền đăng
  Tìm ra dấu vĩnh hằng
  Chơn Bồ Đề VÔ NGÃ
  Lý Bát Nhã thậm thâm
  Niết Bàn Nhãn Tạng Tâm.
  Sau 1975 hình ảnh này ẩn mất ở Việt Nam, như sự ẩn mất Y BÁT sau đức Lục Tổ Huệ Năng, do vậy mà KHẤT CÁI xuất hiện tràn khắp mọi nơi, nay NGỌN ĐUỐC PHÁP bổng nhiên xuất hiện mang tính cách thiêng liêng làm trời người hoan hỷ, CHƠN LÝ TỔ sẽ mở cánh cữa CỰC LẠC – NIẾT BÀN và sẽ mang lại hạnh phúc an lạc trên khắp đất nước Rồng Tiên.
  Năm 2004 và 2010, Sư Ông ở San Jose có tổ chức cho chư Tăng nhiều quốc gia thực hiện CON ĐƯỜNG XƯA, lúc ấy cũng thấy và nghe Thầy Giác Ngộ tha thiết muốn về Việt Nam thực hiện, cho tới hôm nay mới thấy hình ảnh Tăng – Ni dùng thân giáo thuyết ĐỆ NHẤT KIM CANG PHÁP.
  Hy vọng Thầy Giác Ngộ và chư vị phải làm thiệt như Tổ – Phật, chớ nên làm GIẢ nữa, còn không thì hạng GIẢ sẽ khó làm sạch, vậy nên đọc kỷ bài học Khất Sĩ và phải hiểu là một vị KHẤT SĨ chân chánh ăn ngày một NGỌ trong Bình Bát và đương nhiên là Người Xin ĂN không có nhận Tiền, không có của cải riêng bởi Tứ Đại Giai Không, còn không cũng chỉ là Khất Cái trong mắt Người Ăn Mày Thế Kỷ.
  Lành thay và Mong thay,
  Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi.

  Trả lời
  Người Ăn Mày Thế Kỷ
  23/07/2011
 2. hình ảnh quý Ngài thật dẹp.Quý ngài là hiện thân của từ bi và trí tuệ

  Trả lời
  hoan hy
  23/07/2011

Nơi chia sẻ của bạn: