PA: Cội gốc của sự bất hạnh và vô phước – TT. Thích Giác Tây

03/08/2011 // No Comment // Views: 153 views // Categories: Truyền hình, Video // Tags: .

……..o0o……..

Tập 1:

YouTube Preview Image

Tập 2:

YouTube Preview Image

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Tứ Hoàng Thệ Nguyện- PS. Thích Giác Nhiên
  2. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền
  3. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  4. PA: Nghiệp Chướng Trên Đường Tu – TT. Thích Giác Tây
  5. PA: Phật Pháp Vi Diệu của Đức Pháp Chủ Thích Giác Nhiên

Nơi chia sẻ của bạn: