Giới thiệu Tập Đuốc Sen (số 12)

20/08/2011 // No Comment // Views: 233 views // Categories: Thư viện, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Đuốc Sen là một ấn phẩm của Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, với những nội dung liên quan đến thông tin, tư liệu, bài viết, nghiên cứu về Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, hay những nội dung liên quan đến cuộc sống đời thường, tình cảm, xã hội và đời sống thường nhật.

Với những nội dung thiết thực mang đậm chất liệu khái quát về hình thức cũng như nội dung được đề cập trong ấn phẩm, đến nay đã cho ra mắt 12 số, do HT. Thích Giác Toàn làm chủ biên.

Có thể nói ấn phẩm Đuốc Sen đã dần dần được mọi người biết đến, qua nhiều chuyên mục đặc sắc như: Nhà sư Khất sĩ, Chơn lý, Thiền học…và một số chuyên mục được thay đổi theo sự kiện diễn ra trong năm, đã gây sự quan tâm, tìm hiểu của rất nhiều độc giả gần xa, nhất là những ai thích nghiên cứu, và tìm hiểu về truyền thống Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ tại Việt Nam.

Trong số này, nội dung đề cập chính là: Vu lan Báo hiếu và thông tin về Khóa bồi dưỡng trụ trì, An cư Kiết hạ qua những bài viết như: Gia tài của Mẹ (Minh Điệp), Bổn phận làm con (TK. Minh Duy), Bậc đại thí chủ (Thiện Hải), Tóm tắt khóa trao đổi kinh nghiệm trụ trì năm 2011 (TK. Giác Hoàng), Trách nhiệm vị trụ trì (NT. Tràng Liên), Phật giáo trước sự suy thoái về Đạo đức và Tâm linh (bài tham luận Hội thảo toàn quốc 2011 của HT. Giác Toàn), Thông tin An cư kiết hạ 2011 (Giác Minh Luật), Thông tin các điểm Tự tứ của các Giáo đoàn Hệ phái Phật giáo Khất sĩ (Giác Minh Tường),…và một số bài viết của những chuyên mục khác.

Có thể nói Đuốc Sen dần dần đã trở thành món ăn tinh thần của đồng bào Phật tử gần xa, được đón nhận vào trong những dịp lễ hội của Phật giáo và Hệ phái. Cũng như nguồn tư liệu, thông tin đáng tin cậy để mọi người cập nhật nắm bắt sự hoạt động, phát triển của Hệ phái hiện nay.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

BAN BIÊN TẬP

Bài viết khác:

  1. Giới Thiệu Tập Đuốc Sen (Số 11)
  2. Giới Thiệu Tập Đuốc Sen (Số 10)
  3. Quan Điểm về Giới – Định – Huệ được Trình Bày trong Chơn Lý
  4. Quan Điểm Giới -Định -Tuệ được trình bày trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang
  5. Phật Giáo Đã Được Giải Thưởng “Tôn Giáo Tốt Nhất Thế Giới”

Nơi chia sẻ của bạn: