Tịnh xá Ngọc Cát tổ chức lễ dâng Y- Bát – Nha Trang

24/08/2011 // No Comment // Views: 958 views // Categories: Tin Tức, Trong nước, Đặc biệt // Tags: .

(TXNM): Sáng ngày 25/7/Âm Lịch (nhằm ngày 24-8-2011) tại Tịnh xá Ngọc Cát, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,

Đã long trọng tổ chức lễ dâng Y Ca Sa, do Ni sư trụ trì TN. Ảnh Liên tổ chức. Chứng minh tham dự lễ dâng Y có HT. Thích Giác Dũng- Phó trưởng Giáo đoàn II Phật giáo Khất Sĩ, TT. Thích Giác Phùng- Giáo phẩm Giáo đoàn III Phật giáo Khất sĩ, trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Tòng, cùng hơn 50 chư Tôn đức Tăng- Ni, và gần 200 đồng bào Phật tử cũng đồng trở về tham dự.

Trong buổi lễ có TT. Thích Giác Phùng đại diện chư Tôn đức ban lời pháp lành, khuyến tấn đồng bào Phật tử phải hiểu được giá trị cao quý của truyền thống dâng Y- Bát nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là cách thể hiện thiết thực nhất để nương nhờ oai lực của Tam bảo, và chư Tăng- Ni gia tâm cầu nguyện mà chư hương linh- Cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ.

Hình ảnh thành viên tinhxangocminh.net đã ghi nhận:

Thành tâm dâng cúng

BAN BIÊN TẬP

Nơi chia sẻ của bạn: