Bước du phương của đời tăng lữ

04/09/2011 // No Comment // Views: 452 views // Categories: Bài viết, Thơ, Đặc biệt // Tags: .

……..o0o……..

Gió hỡi gió! Hãy dửng chơn phiêu lãng

Và mây ơi! Đứng lại bước giang hồ

(khi tình yêu chứa đựng cả trời thơ)

Thì mộng nhỏ không thành đâu sá kể

Ta phó mặc tình đời cho nhân thế

Thì đâu còn e ngại gót phong sương,

Chí làm trai dang cánh rộng ngàn phương

Đường sứ mạng chim trời không bến đậu

Chiếu gấm, giường hoa, ngọc ngà, châu báu

Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, tình yêu

Hào hoa, phong nhã, mơn trớn nương chìu

Là ngục thất buộc ràng giây quyến luyến

Trước quyến rũ lòng không hề thối chuyển,

Hy sinh mình cứu độ cả quần sinh

Mượn trần gian làm bốn bức tường thành

Lòng kiên nhẫn không ngại gì tất cả,

Rồi năm tháng trên đường xa xứ lạ,

Mảnh thân gầy còn mãi bước vân du

Hết mùa Xuân, mùa Hạ, đến mùa Thu

Đời tăng lữ chiều đây rồi mai đó

Có những lúc đi trên đường đất đỏ,

Và những lần dừng trọ xứ cao nguyên

Lúc đi qua miền nước ngọt bưng biền

Khi trở lại vùng thùy dương cát trắng

Ngày xuất hiện trong sương mờ buổi sáng

Đem hạnh lành khất thực để tùy duyên,

Giữa giòng khơi thấp thoáng bóng con thuyền

Trên sóng cả trần gian đầy bão tố.

Chiều thuyết pháp để khuyên người tỉnh ngộ

Dắt người mê ra khỏi lối lạc lầm

Lời ngọc vàng trầm bổng trước vi âm

Trên pháp tọa dịu dàng câu uyển chuyển

Lòng dạ sắt bền gan cùng chí nguyện

Quyết tìm ra lý tưởng để tôn thờ

Đường ta đi, đi mãi đến bao giờ

Thân cát bụi, trả về cho cát bụi.

Thích Giác Tri

Bài viết khác:

  1. Tây Phương Đã Tiếp Nhận Đạo Phật Như Thế Nào?
  2. Những Bước Chân Trần
  3. Giải Phương Trình Số Phức….: Cuộc Đời
  4. Suy nghĩ về bước chân du hóa hạnh Khất Sĩ
  5. Đôi Nét Về Tịnh Xá Ngọc Phương – TP.HCM

Nơi chia sẻ của bạn: