Hình ảnh: Khóa tu lần thứ V của Hệ phái

06/10/2011 // No Comment // Views: 363 views // Categories: Hệ Phái, Hình ảnh, Đặc biệt // Tags: .

Bài viết khác:

  1. Khóa Tu Giới – Định – Huệ (lần 4) của Hệ Phái Khất Sĩ
  2. Tịnh Xá Mộc Chơn Nơi Diễn Ra Khóa Tu Giới- Định- Huệ (Lần 04) Của Hệ Phái
  3. Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ tổ chức khóa tu Giới- Định- Tuệ lần thứ V
  4. Ảnh: Khóa Tu Giới – Định – Tuệ Lần 3
  5. Hình Đức Pháp Chủ với Chuyến Đi Từ Thiện tại Cố Đô Huế

Nơi chia sẻ của bạn: