Người

19/12/2011 // No Comment // Views: 66 views // Categories: Giáo Lý, Tu Học // Tags: .

(TXNM): Con đường đi đến Phật quả chính là quá trình nỗ lực để mình ngày càng trở thành Con Người hơn, với niềm tin rằng một Người Thiện là một sự viên mãn ở thân, tâm, và ý. Trở thành một con Người Tốt là trở thành Người Nhân Đức. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng không có ai có thể nhân đức hơn Đức Phật của chúng ta, dưới danh hiệu là Vô Lượng Từ Bi và Vô lượng Trí Huệ.

Ảnh minh họa

Nhiều Phật tử khi nói về một Đức Phật thường nghĩ theo nghĩa: Đức Phật là một vị rất siêu việt, khác hẳn chúng ta là những chúng sinh. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại rằng Chư Phật đều đã là Người. Nhưng nhờ có một lòng từ bi vĩ đại dành cho mọi loài, những “vị chúng sinh” này đã trở nên những vị phi thường, họ đã trở thành Phật – những Chúng sinh Viên mãn – và là những tấm gương sống động cho tất cả chúng ta noi theo.

Chư Phật là những chúng sinh đã viên mãn, rất viên mãn đến nỗi họ vượt hơn hẳn chúng ta là những chúng sinh rất đỗi bình thường, và chúng ta phải gọi chư vị ấy bằng một danh hiệu khác: Chư Phật.

Không phải là Thượng đế, không phải là thiên thần, cũng không là người nữa, mà là Phật – Đấng Tỉnh thức. Phật quả, rất xa nhưng cũng có thể không xa lắm từ cảnh giới Người đến cảnh giới Phật. Nhưng nếu có thể mất một khoảng thời gian dài, chúng ta hãy cứ biến đổi dần, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đến đích, và khi đó ta có thể được thay đổi từ danh hiệu “Chúng sinh” trở thành “Đức Phật”.

Nguyện cho tất cả Chúng Sinh đều trở thành Phật.

Thủy Ngọc dịch (Theo buddhanet.net)

Bài viết khác:

  1. Gương Người Cho Con Hành Trình
  2. Y – Bát là pháp bảo của Người Khất Sĩ

Nơi chia sẻ của bạn: