Bài hát: Chiếc áo cà sa

24/12/2011 // No Comment // Views: 78 views // Categories: MP3, Truyền hình // Tags: .

Bóng huỳnh y – Ảnh minh họa

………o0o……..

YouTube Preview Image

Bài viết khác:

  1. Phim: Sự Tích Phật Di Lặc
  2. Phim PG: Đường vào vô tận
  3. PA: Thập Hạnh Phổ Hiền
  4. PA: Cư Trần Bất Nhiễm Bồ Đề Địa
  5. PA: Nghiệp Tác Động Lúc Lâm Chung

Nơi chia sẻ của bạn: