Đôi dòng tiểu sử và Điếu văn cảm niệm Cố Sa Di Thích Giác Minh Trị

26/12/2011 // No Comment // Views: 215 views // Categories: Thư viện, Đặc biệt // Tags: .

…….0O0…….

ĐÔI NÉT VỀ TIỂU SỬ CỐ SA DI THÍCH GIÁC MINH TRỊ

I. THÂN THẾ

Cố Sa Di Thích Giác Minh Trị, thế danh Nguyễn Văn Đình, sinh ngày 19 tháng 07 năm 1991 (Tân Mùi), tại thôn An Lợi, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Thân phụ là ông Nguyễn Văn Tâm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Gái. Sư là người con thứ 2 trong gia đình 4 người con, gồm 1 gái, 3 trai.

II. THỜI KỲ XUẤT GIA TU HỌC

Được sự cho phép của gia đình, người cô ruột của Sư là Sư cô TN. Liên Trân đã hướng dẫn Sư vào Tịnh xá Ngọc Minh xuất gia tu học, khi đó Sư chỉ vừa tròn 10 tuổi. Từ đây, cuộc đời của Sư đã bắt đầu mở ra một trang sử mới, đó là trở thành một chú tiểu sống đời bình dị trong chốn thiền môn.

Ngày 20 tháng 06 năm 2000, Sư xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Minh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Do Đại đức Thích Giác Hiếu thâu nhận và ban pháp danh Huệ Trụ.

Nhưng trên bước đường tu học, với biết bao thử thách, chướng duyên, phần nào cũng làm sao động tâm hồn của người xuất thế. Vì vậy, Sư đã có một thời kỳ tu học gián đoạn. Sau khi nhận thấy cuộc đời chỉ là giả hợp, khổ đau. Chí nguyện xuất gia đã thúc dục Sư tiếp nối con đường xuất thế của mình.

Nhân duyên hội đủ, nhân Đại lễ Vu Lan Bồn – Tự tứ Tăng Giáo đoàn III, Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ, tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền, thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, tỉnh Bình Thuận. Sư đã được HT. Thích Giác Dũng –Trưởng giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức giáo phẩm trong giáo đoàn III truyền thọ 10 giới Sa Di, tứ y pháp và đặt pháp danh Thích Giác Minh Trị. Có thể nói, lần thọ giới này là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Sư qua những năm tháng còn hiện hữu trên cõi đời.

 Sau khi thọ giới, Sư được thầy Bổn sư, cho theo học trường Trung cấp Phật học tại tỉnh Bình Thuận, và ở nội trú tại trường.

III. THỜI KỲ VIÊN TỊCH

Trong kinh Tứ thập nhị chương,(chương thứ 38). Đức Phật đã dạy cuộc đời người chỉ trong vòng một hơi thở. Quả thật, ai ai  cũng đều bị sự chia phối của định luật vô thường, dù trong từng phút giây.

Theo thế vô thường, vào lúc 21 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2011(nhằm ngày 30 tháng 11 năm Tân Mão). Cố Sa Di Thích Giác Minh Trị đã viên tròn quả nghiệp mà ra đi, khi vừa tròn 21 tuổi.

Bận lòng chi nắm bắt

Trăm năm nữa còn không

Xin về làm mây trắng

Nhẹ nhàng trôi thong dong.

Nhớ lại những tháng năm cùng Sư sống chung tu học dưới mái già lam Tịnh xá Ngọc Minh thân yêu, đã lưu lại trong lòng chư huynh đệ và quý Phật tử biết bao kỉ niệm, hình ảnh đẹp về một người đệ tử, một sư đệ, một sư huynh, một vị Sư vui tính, chịu thương chịu khó, siêng năng tu học, đó cũng chính là hạnh lành để mọi người noi theo.

Toàn thể môn đồ pháp quyến và đại chúng đồng kính nguyện chơn linh Sư, cao đăng Phật quốc, thể thập cõi vô sanh.

Kính lạy Chơn linh Cố Sa Di Thích Giác Minh Trị thùy từ chứng giám.

Môn đồ pháp quyến

Đồng kính soạn

……………..o0o…………….

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

CỐ SA DI THÍCH GIÁC MINH TRỊ TÂN VIÊN TỊCH

Kính thưa Chơn linh Cố Sa Di Thích Giác Minh Trị Tân viên tịch thùy từ chứng giám. Trước khi đưa tiễn kim quan, trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, Chúng tôi chư huynh đệ tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Minh kính dâng lên đôi dòng kính điếu với chơn linh.

Chúng tôi cung kính nghĩ rằng:

Người, cùng Tổ ba đời Khất Sĩ,

Trong cửa thiền môn, vâng lời thọ ký.

Và, vì người khai Phật trí,

Ngoài thành Quảng Trị, người đã ra đi!

Nhớ chơn linh xưa:

Người là non nước tinh anh,

Trăng sao tú khí,

Tào khê pháp thuỷ

Thiếu thất thiền đăng.

Theo dấu Chơn truyền y bát ngàn xưa,

Chánh thống thọ Sa Di giới pháp,

Thế gian trụ trì, thực hành Pháp bảo

Thiên hạ nhàn tản Đạo nhơn.

Khi sinh thời:

Người nhập đạo lúc tuổi đồng chơn,

Và đăng đàn thọ trì giới pháp khi năm niên tráng.

Trau dồi tuệ mạng,

Theo Thầy học đạo khi tuổi tròn mươi

Trưởng dưỡng giới thân,

Tùng chúng tu tâm tinh tấn.

Vuông tròn bổn phận, phục dịch chúng Tăng

Đầy đủ khả năng, chuyển hóa bội phần.

Vì vậy, Người được huynh đệ tin yêu quý mến,

Và tại quê nhà, Ngọc Minh trác tích đồng môn.

Rồi từ đó, Người sống cuộc đời:

Một bát ba y,

Sống chung tu học,

Chín tuần mười hạ

Năm tháng công phu.

Vì vậy mà Người:

Có nhiều huynh đệ, bốn chúng tùng du,

Và Phật tử thương yêu, quý kính.

Thật vậy, khi bắt đầu khôn lớn:

Người được sống trong ngôi già lam Tịnh xá,

Và, trở thành một vị sư đúng nghĩa,

Đường đường Tăng tướng,

Tự tại uy nghi thọ giả.

Khoác áo cà sa

Một bát nghìn nhà,

Cô thân muôn dặm.

Lợi danh thoáng phôi pha,

Địa vị chẳng cầu

Chướng cạn, tuệ sâu !

Kính thưa chơn linh, đồng môn huynh đệ!

Sanh tử phải đâu thường, đoạn

Niết Bàn há lại thật, quyền.

Biết đâu Người:

Vãng sanh lạc quốc,

Ta bà quy hóa, độ quần sanh.

Nên chi Người:

Đông độ treo bình từ chúng,

Tây thiên quảy dép theo về.

Than ôi! Xe gió đường mây,

Tìm đâu cánh hạc?

Tràng phang lầu các,

Thấy đâu chân trời?

Núi Tà Cú tiếc thấy hoa rơi,

Sông Phan thương nghe nước chảy,

Người ở đâu trong thế giới ba ngàn,

Người là ai trong chúng sanh vô lượng?

Vì vậy mà:

Ngỡ ngàng nghe Đạo Sanh hỏi đá,

Ngạc nhiên thấy Phật Tổ cầm hoa,

Thế nhưng, tuỳ duyên du hoá Ta bà

Nhưng rồi, thuận xả thu quang Phật quốc.

Ôi thôi thôi!

Người xa rời Thích tộc, từ giã Thiền môn

    Sư Phụ tiếc thương mất đi người đệ tử,

Chúng đệ huynh nhỏ lệ tiễn đưa người

Thỏ lặn, ác tà, sao dời vật đổi

Biết bao băn khoăn bối rối,

Chi xiết mất mác tiếc thương!

Giờ thì chúng huynh đệ, gia quyến biết làm gì đây?

Chỉ biết tưởng niệm bằng nén tâm hương,

Thù ân với lòng cầu nguyện,

Mộc mạc điếu văn cung tiễn,

Linh thiêng từ mẫn xin nghe.

 NAM MÔ CỐ SA DI THÍCH GIÁC MINH TRỊ

 TĂNG XỨ GIÀ LAM NGỌC MINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM

Bài viết khác:

  1. Điếu Văn Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Giác Đăng
  2. Lễ tiểu tường cố HT.Thích Minh Giác – Cần Thơ
  3. Tổ Sư Minh Đăng Quang Và Những Dòng Hoài Niệm
  4. Tiểu Sử HT. Thích Giác Trang – Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN
  5. Tiểu Sử Cố HòaThượng Thích Giác Sự

Nơi chia sẻ của bạn: